Begeleiders Dovenlijn

Locatie
Boschoord
Type
Onbepaalde tijd
Sluitingsdatum
31 juli 2018

                     

 

Trajectum is een unieke organisatie in het zorglandschap voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag ((SG)LVG. Een organisatie die in staat is hoogwaardige zorg te bieden aan een complexe doelgroep, waarin onze methodiek leidend is, met daarin altijd de cliënt en zijn verwanten voorop. Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond.

Trajectum biedt iedere cliënt een op maat gesneden behandelings- en/of begeleidingsplan. Dit organiseren we in een keten van hulpverleningsvormen; behandeling, specialistisch verblijf en ambulant. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. Het zorgaanbod in de keten is zeer divers en varieert van strikt gesloten tot en met in de samenleving geïntegreerde woon– en werkvoorzieningen. Trajectum heeft ongeveer 1750 medewerkers.

Binnen Trajectum verblijven ongeveer 33 dove en slechthorende cliënten op drie verschillende afdelingen, Zomereik, Kersenboom (beide locatie Boschoord) en ABC-huis (locatie Wilhelminaoord). De afdelingen variëren van gesloten, besloten tot resocialisatie. De aangeboden structuur en de begeleidings-en behandelintensiteit variëren per afdeling en cliënt.

De afdeling Kersenboom  is een besloten behandelafdeling waar 10 cliënten verblijven met een auditieve en lichte verstandelijke beperking met daarbij psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Kenmerkend voor deze cliënten is een sociaal-emotionele achterstand en een gebrek aan geïnternaliseerde normen en waarden op allerlei gebieden. Behandeling vindt plaats in een doofvriendelijk klimaat waardoor de cliënt zich optimaal kan ontwikkelen. Werken vindt veelal plaats op het terrein van Boschoord.

Het ABC huis is een besloten, ontwikkelingsgerichte woning waar 15 dove cliënten verblijven. Qua behandelperspectief lijken de meeste cliënten het maximaal haalbare te hebben bereikt. Echter op het gebied van wonen/leven ligt er een leertraject waarbij cliënten hun vaardigheden kunnen onderhouden dan wel kunnen ontwikkelen.

Voor de Dovenlijn zoeken wij

Dove/ slechthorende/ gebarenvaardige begeleiders  

 

De functie:

Als begeleider ben je verantwoordelijk voor het in (multidisciplinair) teamverband en individueel begeleiden van cliënten. Observeren, rapporteren en methodisch kunnen denken en handelen zijn een belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Je zorgt voor een duidelijke structuur en een passend leef- en behandelklimaat op de afdeling. Afhankelijk van de afdeling en cliënt richt de begeleiding zich op het ondersteunen van de behandeling tot ondersteuning en structurering in het dagelijks leven.


Wij verwachten van jou dat je:

 • in het bezit bent van, of bezig bent met een agogische opleiding (op MBO-4 of HBO-niveau zoals: SPW, MMZ, AW, AB, Maatschappelijk Werk, SPH of verpleegkundige opleiding (MBO- of HBO-niveau en BIG geregistreerd);
 • de gebarentaal beheerst op minimaal AB2 niveau of soortgelijke ervaring;
 • ervaring met of kennis van totale communicatie;
 • affiniteit hebt met onze doelgroep Doof en SGLVB (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt);
 • ervaring hebt in ADL zorg;
 • tenminste 21 jaar oud bent;
 • een flexibele, even­wichtige persoon­lijkheid bent en in staat bent tot zelfreflectie;
 • goed mondeling en schriftelijk kunt rapporteren;
 • bereid bent om s'avonds en in het weekend te werken;
 • een stevige persoon bent met een cliëntgerichte werkhouding en kunt inspelen op zeer uiteenlopende hulpvragen van de individuele cliënt.

Wat kun jij van ons verwachten:

 • een contract voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging;
 • een salarisinschaling volgens de CAO Gehandicaptenzorg FWG 40/45;
 • de trainingen Agressie en Conflict Hantering(ACH), Medicatie uitgeven en bij het draaien van slaapdiensten Bedrijfs Hulp Verlening (BHV);
 • mogelijkheden tot verdere ontwikkeling in de communicatie;
 • een sfeer waarin eigen initiatief en creativiteit worden gewaardeerd.

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij Henk Hoogenkamp (Teammanager). Hij is te bereiken op 0561-422222 of per email: hhoogenkamp@trajectum.info.

Solliciteren kan uitsluitend online via onze website: www.trajectum.nl . Surf naar de vacature en klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan. Jouw reactie ontvangen wij graag vóór 1 augustus a.s.

Graag vermelden in je brief of je zelf doof of slechthorend bent.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


Printer Friendly, PDF & Email