Cliënten

Meepraten

Trajectum vindt het erg belangrijk dat cliënten meedenken en meepraten. Het kan over van alles gaan, bijvoorbeeld de huisregels of activiteiten die georganiseerd worden in de vrije tijd.

Elke afdeling heeft een eigen cliëntenraad. De raadsleden vertegenwoordigen de cliënten van die afdeling. Meestal heeft een afdeling meerdere woningen. Deze cliëntenraden vergaderen 10 keer per jaar met elkaar en bespreken de onderwerpen die binnen deze afdeling spelen. Regelmatig praten ze met het hoofd van de afdeling, zodat er samen aan een oplossing gewerkt kan worden.

Trajectum heeft één Centrale Cliëntenraad. Elke afdeling heeft een vertegenwoordiger in deze raad. Zij vertegenwoordigen met z’n allen, alle cliënten van heel Trajectum.

De Centrale Cliëntenraad vergaderd ook 10 keer per jaar. 4 Keer per jaar praten ze met de Raad van Bestuur, die hun bijvoorbeeld om advies vraagt.

Meer weten?

Wil je meer weten over één van de cliëntenraden of wil je zelf graag in de cliëntenraad, neem dan contact op met de cliëntenraad van je eigen afdeling.

Je kan ook bellen met Laurien Woudhuizen, coördinator medezeggenschap cliënten: 0575-576108 of 06-57570365