Zorgaanbod voor Doven

Het zorgaanbod van Trajectum is zeer divers. Zo behandelt Trajectum cliënten die naast een lichte verstandelijke beperking ook een auditieve beperking hebben. Een bijzondere doelgroep die specifieke zorg behoeft. Deze cliënten, die zichzelf over het algemeen liever doof noemen dan auditief beperkt, kampen vaak met complexe gedragsproblemen en/of psychische problematiek. Een deel van deze cliënten heeft daarbij een forensische achtergrond. De behandeling is dan ook gericht op het terugdringen van risicovol gedrag.

Speciaal voor deze bijzondere doelgroep is er een filmpje gemaakt die de zorg bij Trajectum in hun eigen taal aan hun toelicht.

 

Er is ook een folder beschikbaar met meer informatie over de behandeling en begeleiding bij Trajectum voor doven. Hier kunt u deze downloaden.