Helden en helpers

Helpers en Helden gezocht!

Product van Kenniscentrum op 14 maart 2019

Helpers en Helden is een aanpassing van reguliere forensische Schemagerichte Cognitieve Therapie (SCT) ten behoeve van cliënten met een licht verstandelijke beperking en persoonlijkheidsproblematiek. Met dit gratis te verkrijgen programma  wordt de verbinding gezocht tussen therapeut en deze doelgroep. Het behandelprogramma is door FPC de Rooyse Wissel en Trajectum tot stand gekomen in het kader van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).

Het behandelprogramma draagt bij aan het verminderen van probleem- en/of delictgedrag en het versterken van competenties en zelfgevoel bij cliënten, zodat zij  gebruik blijven maken van hun interne en externe Helpers en Helden. Deze term verwijst naar gezonde kanten (modi) van de cliënt en hun steunsysteem.

Met de ontwikkeling van het programma beogen we dat behandelaren voldoende handvatten hebben om Schemagerichte Cognitieve Therapie toe te passen bij cliënten met een licht verstandelijke beperking, zodat ook zij kunnen profiteren van deze werkzame therapeutische interventie. De cognitieve insteek wordt ondersteund door psycho-educatie en er wordt gebruik gemaakt van verschillende (visuele) hulpmiddelen, afgestemd op de LVB-kenmerken.

http://www.kfz.nl/projecten/call-2014-25

Printer Friendly, PDF & Email