WWJK film

Instructiefilm Weet Wat Je Kan

Scholing van Kenniscentrum op 04 december 2018

Instructiefilm Weet Wat Je Kanafbeelding

Er bestaat nu ook een instructiefilm voor de methode WEET WAT JE KAN (WWJK). WWJK is een module voor het geven van psycho-educatie over een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) aan cliënten en hun naasten. De film is, net als de methode WWJK, ontwikkeld door Trajectum in samenwerking met Transfore, en met de financiële middelen en inhoudelijke ondersteuning van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).

Gebruik
De film kan zowel gebruikt worden als handreiking bij de gangbare ‘papieren versie’ met werkboeken uit 2017, als bij de online versie uit 2016. De werkboeken van WWJK zijn kosteloos te downloaden van de websites van het KFZ, Trajectum en Transfore. Voor de onlineversie is een abonnement op het eHealth platform Minddistrict vereist.

Onderdeel van implementatie
De film is opgezet als vorm van scholing voor trainers, en dus als hulpmiddel bij het implementatietraject. De film gaat niet in op de doelgroep LVB, op wetenschappelijke theoriëen of op onderzoeksgegevens. In het handboek (ook te downloaden) wordt daar informatie over gegeven, en wordt ook het proces van implementatie en scholing beschreven.

Een vorm van scholing
De film bevat praktische informatie en ervaringsverhalen, en geeft de trainer een idee hoe hij de module kan gebruiken. Hij krijgt algemene tips en wordt gewaarschuwd voor valkuilen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke inhoudsonderdelen kan hij de handleiding of de feedbacktips (alleen bij de onlineversie) raadplegen.

Natuurlijk biedt de film geen ervaringsoefening of vaardigheidstraining. Bij het implementatietraject zal iedere instelling zelf de afweging moeten maken of een workshop nodig is voor de eigen medewerkers, en of die workshop dan wordt ingehuurd of zelf vormgegeven. Geïnteresseerden kunnen contact met Trajectum opnemen voor het draaiboek. De instructiefilm kan gebruikt worden voorafgaand aan of tijdens de workshop.

Inhoud
De film bestaat uit acht delen die los van elkaar bekeken kunnen worden. Samen geven ze een goed beeld van de module in de praktijk. De acht delen zijn:
1. Inleiding
2. Achtergronden
3. Ervaringsdeskundigen aan het woord
4. Productinformatie
5. De inhoud in zeven thema’s
6. Tien tips voor de trainer
7. Trainers aan het woord
8. Indicaties

Meer info?
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij het Kenniscentrum kenniscentrum@trajectum.info.

Klik hier voor de link naar de instructiefilm WWJK!

Printer Friendly, PDF & Email