Kennis

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum van Trajectum heeft als opdracht: het bijdragen aan (en aantonen van) kwalitatief verantwoorde en effectieve begeleiding en behandeling voor SGLVB-cliënten door een samenspel van onderzoek, ontwikkeling en opleiding.

Bijzondere leerstoel Radboud Universiteit Nijmegen

Robert Didden is als bijzonder hoogleraar Verstandelijke beperking, leren en gedrag, verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum. Vanuit deze leerstoel wordt (promotie)onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de doelgroep SGLVB. Het onderzoeksprogramma vanuit de bijzondere leerstoel richt zich onder andere op het ontwikkelen van valide meetinstrumenten bij verslavingsproblemen van cliënten met SGLVB. Verder zijn er plannen voor onderzoek naar de relatie tussen stress en agressie, trauma en PTSS (posttraumatische stress-stoornis) en slaapproblemen. Vanuit de leerstoel worden regelmatig (internationale) presentaties en publicaties verzorgd.

Landelijke samenwerking

Verschillende activiteiten vanuit het Kenniscentrum vinden plaats in samenwerking met andere SGLVB-instellingen, vaak in BORG-verband (www.deborg.nl). Een ander belangrijk samenwerkingsverband is het Expertisecentrum Forensische Zorg (www.efp.nl). Trajectum participeert in het EFP en het programma Kwaliteit Forensische ZORG. Ook is Trajectum aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (www.vgn.nl).

Effecten van behandeling

De effecten van de geboden behandeling en begeleiding worden door de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek doorlopend gevolgd en wetenschappelijk onderzocht. Dit gebeurt met instrumenten die gedeeltelijk speciaal voor onze doelgroep zijn ontwikkeld zoals de DROS, HKT-30, ABCL, MOAS+, REM-16. Met name de DROS (Dynamic Risc Outcome Scales) is een belangrijk ROM-instrument dat binnen Trajectum in samenwerking met de BORG is ontwikkeld. De DROS wordt ook buiten Trajectum door verschillende (SG)LVB en forensische instellingen gebruikt.

Ontwikkelen van behandelprogramma’s

De afdeling Ontwikkeling van het Kenniscentrum bestaat uit experts en programmaleiders die – samen met het primair proces en met de afdeling onderzoek – behandelinterventies, richtlijnen en protocollen en ontwikkelen. Deze monden uit in integrale zorgprogramma’s speciaal toegesneden op de behoeften en het niveau van onze cliënten.

Er zijn klinische en ambulante behandelprogramma’s ontwikkeld voor verslaving, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). Hierin wordt kennis en kunde geïntegreerd op het gebied van diagnostiek en risicotaxatie, specifiek voor de SGLVB-doelgroep. Meer informatie hierover vindt u in onze folders Agressie en Verslaving.

Ook voor psychiatrisch kwetsbare cliënten en voor bijzondere doelgroepen als doven en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wordt een passend behandel- en begeleidingsmilieu met behandelinterventies ontwikkeld. En voor alle cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) is er de module "Weet wat je kan, psycho-educatie LVB".

Scholing en deskundigheidsbevordering

Vanuit de afdeling Ontwikkeling worden scholingsprogramma’s ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen in het werken met de behandelprogramma’s. Daarbij staat kennis van de doelgroep SGLVB en de bejegening centraal. Ook is er veel aandacht voor de veiligheid van cliënten en medewerkers.
Daarnaast zijn de experts op verzoek beschikbaar voor workshops of een introductie op hun expertisegebied.

Printer Friendly, PDF & Email