over trajectum

Kwaliteit

Kwaliteit

Bij Trajectum meten we of onze zorg voldoet aan de eisen, behoeften en specificaties van onze cliënten, onze medewerkers en onze omgeving. Daarvoor hebben we een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht. 

 

Dit kwaliteitsmanagementsysteem geeft ons een structuur om instrumenten gericht in te zetten en de resultaten te analyseren. De resultaten kunnen ons ook helpen bij het verbeteren van onze zorg. We gebruiken verschillende meetinstrumenten, maar ook certificaten en kwaliteitskaders. 

Instrumenten
 

ROM (Routine Outcome Monitoring).

Hier vallen verschillende meetinstrumenten onder die we gebruiken om de ontwikkeling(en) van cliënten op een bepaald gebied te meten. We gebruiken de gegevens uit deze metingen om te kijken of de zorg die we leveren effect heeft. Ook kunnen de gegevens helpen bij het ontwikkelen van nieuwe zorgprogramma's.
 

Cliëntervaringen

Trajectum meet eens in de twee jaar hoe tevreden onze cliënten zijn. Dat doen we met het instrument ‘Onze cliënten aan het woord’ van onderzoeksbureau Ipso Facto. De cliënten krijgen de resultaten te zien. In overleg met de cliëntenraden bepalen we, op basis van die resultaten, wat er beter kan aan de zorg.

 

Audits

Met dit instrument onderzoeken we of processen verlopen zoals afgesproken, of dat er zaken beter kunnen. Dit meten we via gesprekken met medewerkers. We hebben de interne toetsing, waarbij collega’s elkaar spreken over van tevoren bepaalde onderwerpen. Er zijn ook externe audits, waarbij het kwaliteitsmanagementsysteem in zijn geheel door een externe partij wordt getoetst tegen een specifieke kwaliteitsnorm (ISO 9001:2015 - CCAF).
 

Altijd verbeteren

Dit is de gedachte die achter elk kwaliteitsmanagementsysteem zit. Het doel is om de zorg altijd te blijven verbeteren, om te voldoen aan de wensen van de klant. Dit gebeurt op elk niveau van de organisatie.

Trajectum heeft een centraal verbeterregister. Hierin houden we bij wat er op dit moment verbeterd wordt in de organisatie. Er is een register voor de hele organisatie, maar er zijn ook registers voor de verschillende sectoren. 

 

MTO

Hiermee onderzoeken we hoe het is om bij Trajectum te werken. We onderzoeken welke zaken positief zijn voor medewerkers, en welke zaken verbeterd kunnen worden.

Certificaten 

ISO 9001:2015

Om naar de omgeving te laten zien dat Trajectum kwaliteit heel belangrijk vindt, toetsen we ons kwaliteitsmanagementsysteem met de ISO 9001:2015 norm. Dit certificaat hebben we in november 2016 behaald.

 

​​CCAF

De ACT teams in Zwolle en Deventer hebben het keurmerk (F)ACT ontvangen vanuit het CCAF. Deze organisatie toetst via gesprekken met de professionals en cliënten of er wordt gewerkt volgens het model. Dit model houdt in dat het ACT-team voldoet aan kwaliteitsstandaarden op het gebied van teamstructuur (o.a. samenstelling en organisatie van het team), organisatie (o.a. instroom, opname en nazorg) en zorgaanbod (o.a. aard en inhoud hulpverlening, samenwerking met steunsystemen).

Kwaliteitskaders

Van Trajectum wordt verwacht dat we aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden voldoen. We hebben namelijk een specifieke doelgroep met een complexe zorgvraag. Aan deze voorwaarden moeten we voldoen:

 

VGN

Het kwaliteitskader VGN is vanaf 2017 vernieuwd op basis van een Proeftuin in 2016 waar Trajectum aan heeft mee gedaan. De kern van het nieuwe kwaliteitskader is een jaarlijks integraal kwaliteitsrapport.

 

Justitie

Trajectum levert voor cliënten met een TBS doelmatigheidsindicatoren. Dit zijn indicatoren opgesteld door de Dienst Justitiële Inrichtingen.

 

Prestatie indicatoren Forensische Psychiatrie

Trajectum levert de door de branche opgestelde prestatie-indicatoren aan. De prestatie-indicatoren zijn opgesteld door de Gehandicaptensector, Justitie en de Geestelijke Gezondheidszorg.

Documenten

Professioneel statuut 

Trajectum heeft een professioneel statuut waarin staat wat de verhouding is tussen professionals onderling (medewerkers). Hiermee maken we duidelijk wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de professionals zijn. 

Kwaliteitsrapport

Vanuit het vernieuwde kwaliteitskader VGN.

Rapporten Parels en Oesters 

Trajectum is lid van het expertisecentrum de Borg. In dit netwerk zitten een aantal organisaties (Borginstellingen) die zorg bieden aan de SGLVG doelgroep. Vanuit hier kijken collega's en cliënten wat onze kracht is (parel), en waar onze uitdaging ligt (oester).

 

 

Printer Friendly, PDF & Email