Missie

De missie is waar we voor staan:

Stichting Trajectum biedt professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. Hiermee wil Trajectum bereiken dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te kunnen functioneren in de maatschappij. Trajectum organiseert dit in een keten van hulpverleningsvormen, zowel binnen de eigen organisatie als in goede samenwerking met andere organisaties. Stichting Trajectum hanteert voor de doelgroep nauwelijks uitsluitingscriteria.

Visie

De visie is waar we voor gaan:

  • Trajectum maakt haar rol als specialist waar door als zorgaanbieder en kennisleider voor de doelgroep een actueel en dekkend palet aan voorzieningen binnen – en aan het eind van  de keten te bieden;
  • Trajectum biedt op maat gesneden integrale behandeling en begeleiding aan op alle levensgebieden;
  • Trajectum biedt ter versterking van haar missie werk en activiteiten aan externe cliënten aan;
  • Trajectum werkt voor een optimale zorg en maximale maatschappelijke veiligheid waar nodig met risicotaxatie en risicomanagement;
  • Trajectum hanteert een ‘evidence based’ behandeling en begeleiding, onderbouwd en gestaafd door wetenschappelijk onderzoek;
  • Trajectum is een goede werkgever, die haar (gespecialiseerde) medewerkers boeit, aan zich bindt en hen toerust op wijzigende taken;
  • Trajectum is financieel gezond.