Producten Kenniscentrum

DROS-instrument

De effecten van de geboden behandeling en begeleiding worden door de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek doorlopend gevolgd en wetenschappelijk onderzocht. Dit gebeurt met instrumenten die gedeeltelijk speciaal voor onze doelgroep zijn ontwikkeld zoals de DROS, HKT-30, ABCL, MOAS+, REM-16.

Met name de DROS (Dynamic Risc Outcome Scales) is een belangrijk ROM-instrument dat binnen Trajectum in samenwerking met de BORG is ontwikkeld. De DROS wordt ook buiten Trajectum door verschillende (SG)LVB en forensische instellingen gebruikt.

Klik hier voor het DROS-instrument.

 

Module ‘Weet wat je kan’

rugzak‘Weet wat je kan, in gesprek over LVB’ is een systeemgerichte module psycho-educatie over een lichte verstandelijke beperking. De module biedt een methode om met de cliënt en zijn naasten het gesprek aan te gaan over de beperking, hen te informeren en te adviseren. De module is ontwikkeld voor de forensische psychiatrie, maar ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen.

Klik hier voor de module ‘Weet wat je kan’.