Programmaleider Kennisdeling PRO

Type
Bepaalde tijd
Sluitingsdatum
30 juni 2019
Werkuren
Fulltime

 

 

Gevraagd: Pro Programmaleider Kennisdeling

 

Pro zoekt een Programmaleider Kennisdeling (PK) met een inspirerende persoonlijkheid en een sterk verbindend vermogen. 

 

Pro is een samenwerkingsverband van drie zorgaanbieders (ASVZ, Pluryn en Trajectum), twee zorgkantoren (Zilveren Kruis en VGZ) en het CCE. Pro biedt intensieve ondersteuning binnen een orthopedagogische behandelcontext. Het doel van Pro is om onvoorwaardelijke zorg te bieden voor een kleine groep cliënten met een LVB in de meest uitzichtloze situaties en de meest lange geschiedenis van uitstoting in reactie op geweld jegens begeleiders. Aan Pro is wetenschappelijk onderzoek gekoppeld dat zich richt op cliënten, medewerkers en de organisatorische context

Pro beoogt de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en de opgedane praktijkervaringen te delen met een groot aantal zorgaanbieders die zorg bieden aan cliënten bij wie eveneens sprake is van (risico op) uitstoting in reactie op geweld jegens begeleiders.

 

Van de PK wordt in dat verband, in een periode van vijf jaar, het volgende verwacht:

  • Realiseert in 2019/2020 een beschrijving van het zorgaanbod van de drie Pro zorgaanbieders.
  • Brengt in de periode 2019 tot en met 2023 een proces van delen van kennis en ervaringen tot stand tussen enerzijds de drie Pro zorgaanbieders en anderzijds met (30) andere geïnteresseerde zorgaanbieders.
  • Realiseert in 2023/24 een Handboek Pro voor de Praktijk.
  • Draagt bij aan het realiseren van scholingsmodules voor begeleiders en voor leidinggevenden

 

Van de PK wordt gevraagd uitstekend mondeling en schriftelijk te kunnen communiceren en zich gemakkelijk te bewegen op het gebied van

  • de zorg, zoals vooral geleverd door begeleiders en gedragsdeskundigen, in verschillende contexten en met variatie in de uitwerking van de Pro uitgangspunten,
  • het wetenschappelijk onderzoek, onder meer door bij te dragen aan  de implementatie van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek,
  • de strategische en bestuurlijke context waarin bestuurders  acteren. 

 

De functie van PK wordt opengesteld vanaf het moment dat VWS formeel subsidie beschikbaar stelt.  Voor een periode van vijf jaar is in totaal duizend uur beschikbaar.  In het geval het werk wordt verricht vanuit een bestaand dienstverband wordt uitgegaan van een salariëring conform CAO gehandicaptenzorg.

Sollicitaties kunnen tot  1 juli  2019 worden verstuurd naar trijntje.veenstra@cce.nl.  Gesprekken met enkele sollicitanten worden gehouden op donderdag 18 juli.  Nadere informatie is verkrijgbaar bij Marjan Boertjes, voorzitter van de stuurgroep Pro, tel. 06-24648870

 

 

 


Printer Friendly, PDF & Email