hand

Start forensisch FACT-team Trajectum en AFPN

30 mei 2018 , Communicatie

Met ingang van vandaag is Trajectum een nieuw forensisch FACT-team rijker! Extra bijzonder, want het gaat om een gezamenlijk initiatief van Trajectum en AFPN Groningen. Het team bestaat uit medewerkers van AFPN Groningen en Trajectum en bestaat uit een verpleegkundig specialist, een orthopedagoog generalist, een gedragsdeskundige, een maatschappelijk werker, een psychiater en een drietal casemanagers en is gehuisvest in Groningen. Hier zijn ook de forensische polikliniek en het ‘reguliere’ forensische FACT-team van de AFPN gehuisvest.

Het team start in eerste instantie met een caseload van 40 cliënten met een LVB. Dit aantal zal geleidelijk worden uitgebreid. Alle cliënten hebben een strafrechtelijke titel of een dreigend justitieel risico. Veel cliënten hebben een langdurige voorgeschiedenis in de hulpverlening en zijn herhaaldelijk in contact geweest met politie en justitie. Vaak is er sprake van problematiek op velerlei terreinen: gedrags- en psychiatrische problematiek, verslaving en forse problemen op het gebied van financiën, huisvesting en sociaal functioneren.

Kenmerkend voor FACT-teams is dat zij intensieve outreachende zorg bieden aan (zorgmijdende) cliënten met ernstige problematiek en nauw samenwerken met het formele en informele systeem. Als cliënten tijdelijk moeten worden opgenomen of in detentie verblijven, behouden zij het contact met de cliënt en de staf. Na ontslag wordt de behandeling en begeleiding voortgezet.

Printer Friendly, PDF & Email