coronavirus

Trajectum-locaties niet te bezoeken wegens Corona-virus

16 maart 2020 , PR & Communicatie

Het aantal besmettingen met het Coronavirus in Nederland neemt toe. Dat is een risico voor iedereen, maar zeker voor de kwetsbare doelgroep die bij Trajectum verblijft. Voor ons heeft de gezondheid en veiligheid van cliënten, hun families en medewerkers de hoogste prioriteit.  Daarom hebben we met ingang van maandag 16 maart extra maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Als zorgorganisatie heeft het beschermen van cliënten en medewerkers onze prioriteit. Veel van onze cliënten leiden aan luchtwegaandoeningen of diabetes en vallen daarmee in een zeer hoog risicoprofiel voor overlijden door Corona. Bovendien kan bij een uitbraak binnen Trajectum het aantal zieke personeelsleden erg oplopen. Ook dat is allesbehalve wenselijk. We willen er alles aan doen om Trajectum Corona-vrij te houden. Daarom hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • Alle niet voor de continuïteit van zorg noodzakelijke activiteiten op onze locaties zijn afgelast. Denk hierbij aan NLdoet, de open dag die zou plaatsvinden en bezoeken van externe partijen.
  • Het bezoek van cliënten op onze locaties is ingrijpend beperkt. Waar mogelijk proberen we bezoek digitaal of telefonisch plaats te laten vinden.
  • Wanneer er toch mensen op onze locaties komen, screenen we deze intensief. Bij vermoedens van besmetting worden zij niet toegelaten.
  • Binnen onze Sector Ambulante Zorg worden alle ambulante locaties gesloten voor cliëntenbezoek. De poli’s en dagbehandelingcontacten vervallen daarmee op locatie en worden zoveel als mogelijk digitaal voortgezet. Ook is er tijdelijk een stop op de intakes van nieuwe cliënten. Zo proberen we het aantal reisbewegingen en contacten te verminderen.

We begrijpen dat deze maatregelen enorme impact hebben op cliënten en hun familie. Helaas zijn ze nodig om hun gezondheid zoveel als mogelijk te waarborgen. We hopen op uw begrip en medewerking.

Vragen?
Neem contact op met uw contactpersoon binnen Trajectum of bel ons via ons algemene nummer 088 929 50 01

Printer Friendly, PDF & Email