Medezeggenschap

Trajectum heeft sinds juni 2011 een gemeenschappelijke medezeggenschap voor verwanten en vertegenwoordigers uit Noord en Oost. Zij behartigen de belangen van de verwanten van cliënten die verblijven bij Trajectum.

Er zijn 3 regio’s, te weten Trajectum Noord, Trajectum Oost en Trajectum Zeuvenakkers. Alle drie de regio’s hebben een eigen verwantenraad, de RVR genoemd. Zij vergaderen 4 keer per jaar in eigen regio.

Overkoepelend zitten vanuit deze RVR’s 2 raadsleden in de Centrale Verwantenraad,   de CVR. Zij vergaderen 6 keer jaar in Zwolle, waarvan 4 keer per jaar met de Raad van Bestuur.

Contact

Heeft u een verwant bij Trajectum of bent u vertegenwoordiger van een cliënt bij Trajectum en wilt u zich aanmelden voor één van deze raden, dan kunt u contact opnemen met:

Regio Oost: mevrouw L. van Nieuwenhuijzen, secretaris.
Tel: 026-4439917
E-mail: JWL.Nieuwenhuijzen@ger.umcn.nl

Regio Noord: mevrouw J. van Wiggen
Tel: 06-12909163 (liefst na 18.00 uur)
E-mail: jvwiggen@ziggo.nl

Regio Zeuvenakkers: mevrouw J. Bruins, secretaris
Tel: 0595-443202
E-mail: jannie.bruins@gmail.com

Centrale Verwantenraad: dhr. Beumer, secretaris
Tel: 074-3762999
E-mail: lhbeumer@xs4all.nl