Doelgroep criteria

Clienten die voor zorg van Trajectum in aanmerking willen komen, moeten in ieder geval voldoen aan de volgende criteria:

  • Leeftijd > 18 jaar (soms kan 17 jaar ook)
  • IQ tussen de 50 en 85

en aan één van onderstaande criteria:

  • Indicatie via CIZ of NIFP;
  • Verwijsbrief van de reclassering;
  • Ambulante behandeling: kopie van een zorgprofiel op naam van andere instelling is voldoende. Is cliënt niet in het bezit van een zorgprofiel, dan een indicatieaanvraag voor de functie Behandeling. Behandeling individueel. (voor gemeente Zwolle volstaat een verwijsbrief van (huis)arts of psychiater)
  • Ambulante begeleiding: WMO beschikking begeleiding (alleen voor gemeente Deventer, Lochem, Brummen en Zutphen)

Clientverhaal Hendrik