Doelgroep criteria

Clienten die voor zorg van Trajectum in aanmerking komen, moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • Leeftijd > 18 jaar (soms kan 17 jaar ook)
  • IQ tussen de 50 en 85

en aan één van onderstaande criteria:

  • Indicatie via CIZ of NIFP;  (voor Zwolle volstaat een verwijsbrief van (huis)arts of psychiater)
  • Verwijsbrief van de reclassering;
  • Ambulante behandeling: kopie van een ZZP op naam van andere instelling is voldoende. Is cliënt niet in het bezit van een ZZP, dan een indicatieaanvraag voor de functie Behandeling/Begeleiding.

Clientverhaal Hendrik