fact

   groningen
Ambulante Zorg Groningen

Contactgegevens

Bezoekadres
Hereweg 80
9725 AG Groningen
Postadres

Telefoon
088 11 45 222 (aanmelden gaat alleen via AFPN)
Routebeschrijving

Forensisch Fact-team (samenwerking Lentis en Trajectum)

Op deze locatie vind je:

Forensisch Fact-team (samenwerking Lentis en Trajectum)
Het ForFACT LVB-team is samenwerking tussen Lentis en Trajectum. Zij bieden intensieve outreachende zorg aan. Als je tijdelijk moeten worden opgenomen, of in de gevangenis zit, houdt het team contact met jou en de staf van de instelling waar je verblijft. Na ontslag worden de behandeling en begeleiding voortgezet. Reguliere instellingen kunnen vaak niet de specialistische behandeling bieden, die mensen met psychische problemen én een licht verstandelijke beperking nodig hebben. Vanwege onze ervaring en expertise is deze vorm van zorg nu beschikbaar in de provincie Groningen.

Voor wie?
Alle cliënten hebben een strafrechtelijke titel of een dreigend justitieel risico. Veel cliënten hebben een langdurige voorgeschiedenis in de hulpverlening en zijn herhaaldelijk in contact geweest met politie en justitie. Vaak is er sprake van problematiek op velerlei terreinen: gedrags- en psychiatrische problematiek, verslaving en forse problemen op het gebied van financiën, huisvesting en sociaal functioneren.

Locatie
Het ForFACT LVB-team zit in Groningen, aan de Hereweg. Daar zit ook de forensische polikliniek en het reguliere forensische FACT-team van AFPN Groningen. Het team bestaat uit medewerkers van AFPN Groningen en Trajectum.

Aanmelden
Wilt u een cliënt aanmelden bij Trajectum? Vul dan ons online aanmeldformulier in.

Voor vragen en (crisis)aanmeldingen kunt u contact opnemen met het Aanmeldbureau via 088 929 50 02 of aanmelden@trajectum.info. Het Aanmeldbureau is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
 

Printer Friendly, PDF & Email