Client in beeld

Over Stichting tot Steun

Over Stichting tot Steun 

De Stichting tot Steun is opgericht op 17 oktober 2002. Wij geven financiële steun aan Trajectum in de vorm van subsidies. De projecten en ideeën die we steunen, verbeteren de zorg voor cliënten. We vinden het belangrijk dat cliënten een goed en betekenisvol leven hebben. En dat ze gezond en gelukkig zijn.  

De Stichting tot Steun komt via donaties aan haar geld. We streven ernaar om financiële middelen te werven vanuit fondsen. Ons doel is niet om winst te maken. 
Tot slot bieden wij de cliënten van Trajectum ook de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen. Onder het kopje criteria staat hoe dit werkt. 

Doel   

Het doel van de Stichting tot Steun is om hulp en steun te geven aan Trajectum. Daarmee willen we de zorg voor cliënten verbeteren. We doen dit door geld te geven in verschillende vormen, zoals subsidies, schenkingen en erfstellingen. 

Bestuur  

Onze bestuursleden hebben een breed netwerk en specifieke expertise. Zij hebben dus allemaal hun eigen kennis en ervaring. Met hun werk bij de stichting verdienen ze geen geld. Ons bestuur bestaat uit deze leden: 

Flory Bruggeman, bestuurslid  

 

Mike Muller, penningmeester  

Afbeelding met persoon, person, muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving  

 

Karin Stiksma, voorzitter  

Afbeelding met persoon, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving 

Projecten   

Met het programma ‘Innovatie zorgtechnologie’ zorgt Trajectum ervoor dat we steeds meer zorgtechnologie gebruiken. Zorgtechnologie is voor Trajectum een moderne manier om goede en betaalbare zorg te bieden. Het doel van het programma is om zorgtechnologie te proberen, te ontwikkelen en te implementeren.  
 

Het programma bestaat uit 3 innovatiepijlers.  Dat zijn 3 manieren waarop we de zorg voor cliënten van Trajectum vernieuwen door zorgtechnologie: 

  1. Living Labs en uitleenservice 

  1. Innovatiegroepen en pilots 

  1. Projecten 

 

De Living Labs en uitleenservice  

Met de Living Labs oefenen we met nieuwe vormen van zorgtechnologie. Zo blijven we de zorg vernieuwen. Bij de Living Labs krijgen we hulp van cliënten. Zij komen hiernaartoe voor dagbesteding, waarbij ze tegelijkertijd nieuwe producten of behandelvormen proberen. Uiteindelijk zijn zij de mensen die de zorgtechnologie moeten gaan gebruiken. Daarom werken we in de ontwikkelfase graag met ze samen.  

 

Cliënten komen naar de Living Labs voor: 

  • Belevingsgerichte dagbesteding. Ze ontdekken en ervaren hierbij de zorgtechnologie en dus de nieuwe vormen van zorg. 

  • Beoordelen van de zorgtechnologie. Ze testen bijvoorbeeld producten, apps of software. Of ze helpen bij het maken van instructie- en informatiefilmpjes of teksten over de producten.  

  • Producten opladen en klaarzetten, ook de producten die we uitlenen met onze uitleenservice.  

  • Om digitale vaardigheden te oefenen. Ze leren bijvoorbeeld om met een computer of apps om te gaan.  

 

Ook voor medewerkers en familie 
Ook medewerkers en familie van cliënten zijn welkom in de Living Labs. Zo kunnen ze kennismaken met zorgtechnologie en vernieuwende producten. Medewerkers krijgen ook trainingen over het gebruik van de zorgtechnologie. Daarvoor gaat personeel van de Living Labs soms naar locaties toe. 

 

Uitleenservice 
Voordat Trajectum nieuwe technologie gebruikt in de zorg voor cliënten, doen we goed onderzoek. Daarvoor kunnen we onderzoeksteams vragen om de producten te testen. Het gaat dan om producten die cliënten al onderzocht hebben. Zij waren hier positief over. De volgende stap is dus een onderzoeksteam. Dit team gebruikt de producten samen met cliënten, tijdens de behandeling. Daarna geven ze een beoordeling. Hierin houden ze ook rekening met de mening van de cliënten die de producten al in de Living Labs hebben getest. 

Heeft een behandelaar een speciale wens voor zorgtechnologie in de behandeling? Dan kan hij dit laten weten aan de mensen van de Living Labs. Samen kijken ze of en welke zorgtechnologie past bij de behandeling.  

 

Afbeelding met vloer, binnen, plafond, meubels

Automatisch gegenereerde beschrijving