Client in beeld

Over Stichting tot Steun

Over Stichting tot Steun 

De Stichting tot Steun is opgericht op 17 oktober 2002. Wij geven financiële steun aan Trajectum in de vorm van subsidies. De projecten en ideeën die we steunen, verbeteren de zorg voor cliënten. We vinden het belangrijk dat cliënten een goed en betekenisvol leven hebben. En dat ze gezond en gelukkig zijn.  

De Stichting tot Steun komt via donaties aan haar geld. We streven ernaar om financiële middelen te werven vanuit fondsen. Ons doel is niet om winst te maken. 
Tot slot bieden wij de cliënten van Trajectum ook de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen. Onder het kopje criteria staat hoe dit werkt. 

Doel   

Het doel van de Stichting tot Steun is om hulp en steun te geven aan Trajectum. Daarmee willen we de zorg voor cliënten verbeteren. We doen dit door geld te geven in verschillende vormen, zoals subsidies, schenkingen en erfstellingen. 

Bestuur  

Onze bestuursleden hebben een breed netwerk en specifieke expertise. Zij hebben dus allemaal hun eigen kennis en ervaring. Met hun werk bij de stichting verdienen ze geen geld. Ons bestuur bestaat uit deze leden: 

Flory Bruggeman, voorzitter

 

 

Mike Muller, penningmeester  

Afbeelding met persoon, person, muur, binnen</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving  

 

Projecten   

Met het programma ‘Innovatie zorgtechnologie’ zorgt Trajectum ervoor dat we steeds meer zorgtechnologie gebruiken. Zorgtechnologie is voor Trajectum een moderne manier om goede en betaalbare zorg te bieden. Het doel van het programma is om zorgtechnologie te proberen, te ontwikkelen en te implementeren.  
 

Het programma bestaat uit 3 innovatiepijlers.  Dat zijn 3 manieren waarop we de zorg voor cliënten van Trajectum vernieuwen door zorgtechnologie: 

 1. Living Labs en uitleenservice 

 2. Innovatiegroepen en pilots 

 3. Projecten 

 

De Living Labs en uitleenservice  

Met de Living Labs oefenen we met nieuwe vormen van zorgtechnologie. Zo blijven we de zorg vernieuwen. Bij de Living Labs krijgen we hulp van cliënten. Zij komen hiernaartoe voor dagbesteding, waarbij ze tegelijkertijd nieuwe producten of behandelvormen proberen. Uiteindelijk zijn zij de mensen die de zorgtechnologie moeten gaan gebruiken. Daarom werken we in de ontwikkelfase graag met ze samen.  

 

Cliënten komen naar de Living Labs voor: 

 • Belevingsgerichte dagbesteding. Ze ontdekken en ervaren hierbij de zorgtechnologie en dus de nieuwe vormen van zorg. 

 • Beoordelen van de zorgtechnologie. Ze testen bijvoorbeeld producten, apps of software. Of ze helpen bij het maken van instructie- en informatiefilmpjes of teksten over de producten.  

 • Producten opladen en klaarzetten, ook de producten die we uitlenen met onze uitleenservice.  

 • Om digitale vaardigheden te oefenen. Ze leren bijvoorbeeld om met een computer of apps om te gaan.  

Ook voor medewerkers en familie 
Ook medewerkers en familie van cliënten zijn welkom in de Living Labs. Zo kunnen ze kennismaken met zorgtechnologie en vernieuwende producten. Medewerkers krijgen ook trainingen over het gebruik van de zorgtechnologie. Daarvoor gaat personeel van de Living Labs soms naar locaties toe. 

 

Uitleenservice 
Voordat Trajectum nieuwe technologie gebruikt in de zorg voor cliënten, doen we goed onderzoek. Daarvoor kunnen we onderzoeksteams vragen om de producten te testen. Het gaat dan om producten die cliënten al onderzocht hebben. Zij waren hier positief over. De volgende stap is dus een onderzoeksteam. Dit team gebruikt de producten samen met cliënten, tijdens de behandeling. Daarna geven ze een beoordeling. Hierin houden ze ook rekening met de mening van de cliënten die de producten al in de Living Labs hebben getest. 

Heeft een behandelaar een speciale wens voor zorgtechnologie in de behandeling? Dan kan hij dit laten weten aan de mensen van de Living Labs. Samen kijken ze of en welke zorgtechnologie past bij de behandeling.  

 

Afbeelding met vloer, binnen, plafond, meubels</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met binnen, muur, vloer, kamer</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving 

 

Innovatiegroepen en pilots 

Ook met innovatiegroepen en pilots testen we vernieuwende zorgtechnologie. Dit zijn tijdelijke projecten die worden bedacht in ons Kenniscentrum. Soms zijn het ideeën die medewerkers op de locaties van Trajectum hebben bedacht.  
 
Plan van aanpak 

Ieder project heeft een vraagstelling (een vraag die beantwoord moet worden) en een plan van aanpak. Het project stopt als de vraag beantwoord is. Het Kenniscentrum zorgt voor zorgtechnologie, kennis en de juiste samenwerkingen.  

Innovatiegroepen en pilots waar de Stichting tot Steun financieel aan heeft meegeholpen, zijn:  
 

 • Mijn Eigen Plan 
  Mijn Eigen Plan is een digitaal overzicht waar de cliënt allerlei informatie kan vinden. Zoals wat hij vandaag eet, wie er vandaag werkt en wat zijn dagplanning is.  
   

 • Slaap 
  Slaapproblemen komen veel voor bij onze doelgroep. Met de pilot ‘Slaap’ gebruiken we zorgtechnologie om slaapproblemen te behandelen. De pilot richt zich ook op gedragskundige elementen en aanpassingen in de fysieke omgeving. Stichting tot Steun heeft ervoor gezorgd dat Trajectum Motion Watches kon kopen. Dit zijn horloges waarmee je je slaap kunt onderzoeken.  
   

 • Vaktherapie 
  In een pilot onderzoeken we welke zorgtechnologie meehelpt bij vaktherapie. Stichting tot Steun heeft ervoor gezorgd dat Trajectum verschillende technologische producten kon kopen. Denk aan Somnox, Inmu en VRelax.  
   

 • Akoestische stoelen 
  Stichting tot Steun heeft ervoor gezorgd dat Trajectum akoestische stoelen kon kopen. Deze stoelen worden als pilot afwisselend op verschillende afdelingen gezet. In een akoestische stoel kan een cliënt gaan zitten wanneer hij wil. Hij wordt er rustig van: oplopende spanning en stress worden minder.  
   

 • Virtual-Reality-brillen 
  Trajectum gebruikt tot slot Virtual-Reality-brillen die bij een app horen van fabrikant CLeVR. Met de bril en de app kunnen de cliënt en de behandelaar een rollenspel spelen. De cliënt heeft de VR-bril op en kan contact maken met de ‘persoon’ in de app. Deze persoon wordt aangestuurd door de behandelaar.

  Door deze levensechte situatie kan de cliënt goed leren van oefensituaties. Het is mogelijk om dit meerdere keren te doen. Of om het rollenspel aan te passen aan de situatie van de cliënt.  

De bronafbeelding bekijken

Bewegen tijdens corona 

Naast het programma ‘Innoveren met zorgtechnologie’ heeft de Stichting tot Steun Trajectum geholpen tijdens de coronacrisis. We gaven Trajectum subsidie om 11 interactieve hometrainers te kopen. Hierdoor konden cliënten toch beweging krijgen, ook al konden ze minder doen en bewegen door de maatregelen.  
 
Ook gaven we de locatie de Buitensingel subsidie voor een fitnessapparaat en heeft het ABC-huis een duo-fiets gekregen. De duo-fiets wordt gebruikt door dove cliënten, die moeilijk alleen aan het verkeer kunnen meedoen. Tot slot heeft de Stichting tot Steun een belevenistafel en twee akoestische stoelen gekocht voor de oudere groep van locatie Sutfene. Met de belevenistafel zijn cliënten actief bezig. En de akoestische stoelen helpen ze rustig te worden (zie ook hierboven bij ‘akoestische stoelen’).   

Afbeeldingsresultaten voor duo fiets client

Ook subsidie krijgen? 

Criteria 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een vernieuwend, technologisch product of activiteit zijn er criteria. De aanvraag moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen: 

 • Het product of de activiteit moet niet vallen onder de reguliere bedrijfsvoering. 

 • Het product of de activiteit is vernieuwend en voegt iets toe aan de behandeling. 

 • Het helpt de cliënten van Trajectum.  

 • Het product of de activiteit ondersteunt de strategische doelen van Trajectum. 

 • Het is mogelijk om de werking en het resultaat van het product of de activiteit goed in de gaten de houden.  

 • Je kunt uitleggen hoeveel geld er nodig is. En je uitleg is realistisch en haalbaar.  

 • Je hebt een uitgebreid projectplan geschreven. Hierin staat uitleg over het product of de activiteit. Maar ook wat het doel ervan is en hoe het precies werkt. 

 • Het product of de activiteit is makkelijk te gebruiken voor een grote groep cliënten van Trajectum.  

Vragen?
Stuur dan een mail naar: bestuurssecretariaat@trajectum.info tav van George Sugirtharajah.

We hebben alle informatie over de Stichting tot Steun samengevat en in begrijpelijke taal opgeschreven voor cliënten.

.

Printer Friendly, PDF & Email