Samen oplossen

Voor professionals

Zorgaanbod

Trajectum helpt mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag. Onze cliënten kenmerken zich door complexe, multicausale problematiek, wat zich uit in (ernstig) risicovol gedrag. Een deel van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Het intelligentieniveau van onze cliënten ligt tussen 50 en 85, wat licht verstandelijk beperkt (LVB) wordt genoemd. Onze doelgroep kenmerkt zich dus door de combinatie van een lichte verstandelijke beperking en complexe problematiek.

Trajectum kan als specialist op het gebied van (SG)LVB deze complexe doelgroep de juiste zorg bieden. Dit doen wij op het gebied van Ambulante Zorg, Klinisch Behandelen en Specialistisch Verblijf.

Lees meer

Wachttijden

Er wordt geen wachttijd genoemd in het overzicht maar het aantal wachtenden wordt aangegeven. De reden hiervoor is dat een gemiddelde wachttijd geen reële graadmeter is.

Actuele wachttijden

Ambulante Zorg

Wij richten ons op volwassenen waarvoor geen passend aanbod is vanuit de GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. 

Lees meer

Klinisch Behandelen

Cliënten die strafrechtelijk veroordeeld zijn, worden op deze afdeling behandeld. Ook zijn er enkele vrijwillig opgenomen cliënten.

Lees meer

Specialistisch Verblijf

Onze cliënten hebben hun behandeling doorlopen. Ze kunnen (nog) niet bij de reguliere zorg terecht. We helpen hen om een volgende stap te zetten.

Lees meer

Wat zijn de wachttijden?

antwoord

De wachttijden verschillen soms.

Hoe het nu zit, lees je op de pagina Wachttijden.

Waar is Trajectum te vinden?

antwoord

Trajectum heeft verschillende locaties. Dus verschillende plekken. 

Al onze locaties vind je op de pagina Locaties.