dovenlijn

Specialistisch zorgaanbod doven

Doven zorgprogramma

Het zorgaanbod van Trajectum is zeer divers. Zo behandelt Trajectum dove en slechthorende cliënten die een verstandelijke beperking en/of een gestagneerde ontwikkeling hebben in samenhang met hun doofheid. Een bijzondere doelgroep die specifieke zorg behoeft.

Terugdringen risicovol gedrag

Deze cliënten kampen met complexe gedragsproblemen en mogelijk psychiatrische problematiek. Een deel van deze cliënten heeft daarbij een forensische achtergrond. De behandeling is dan ook gericht op het terugdringen van risicovol gedrag.

Dagbesteding special voor dove cliënten

Er zijn behandelafdelingen en er is dagbesteding speciaal voor de dove cliënten. Er is een Doof vriendelijk leef- en leerklimaat, waarbij er gecommuniceerd wordt in de Nederlandse Gebarentaal. Iedere cliënt heeft een communicatieprofiel en er wordt gewerkt met Totale Communicatie. De omgeving is visueel ingericht en is voor de cliënten begrijpelijk en veilig. Dagelijkse informatie en sociale contacten worden voor hen toegankelijk gemaakt. De dove cliënten hebben op deze manier veel leerkansen.

Video URL

 

Printer Friendly, PDF & Email