Onderzoek Trajectum

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek binnen Trajectum is praktijkgericht, en we werken daarbij zoveel mogelijk op basis van wetenschappelijke inzichten.

Hoe doen we onderzoek?

Het kenniscentrum informeert de professionals over wetenschappelijk onderzoek en denkt mee over de toepasbaarheid ervan in de praktijk. Op basis van deze inzichten worden interventies ontwikkeld die op hun effectiviteit worden getoetst.

Doelen van onderzoek

We voeren verschillende vormen van onderzoek uit, met uiteenlopende doelen, zoals:  

  • Effectevaluatie van interventies (oa van Grip op Agressie, EMDR, GeZonder leven en Suïcide) 
  • Valideren van meetinstrumenten (oa van DROS, DITS-LVB en MMPI) 
  • Beschrijving van cliënten  
  • Analyse van de praktijk  

Het kenniscentrum past deze afhankelijk van de gestelde vraag toe.   

Resultaten

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten leiden tot een vermindering in gedrags- en psychische problematiek en een verbetering in welzijn van cliënten van Trajectum. De behandeling moet resulteren in een vermindering van terugval. Deze inspanningen leveren we mét en vóór mensen met een LVB op het snijvlak van drie zorgsectoren; de geestelijke gezondheidszorg, de forensische zorg, en de verstandelijk gehandicapten zorg.    

Meer weten?

Meer weten over onderzoek? Bekijk onderstaande factsheet.

Bijzonder hoogleraarschap

Sinds 1 juli 2009 is Robert Didden aangesteld als bijzonder hoogleraar bij Trajectum. Doordat hij zowel verbonden is aan Trajectum als aan de Radboud universiteit in Nijmegen, kan hij een goede verbinding maken tussen onderzoek en praktijk.   

Als onderzoeker richt Robert zich op jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB; inclusief zwakbegaafdheid) en ernstige gedrags- en psychische problemen. Zijn wetenschappelijke en klinische interesse gaan uit naar risicofactoren, diagnostiek en behandeling van onder andere agressief gedrag, verslavings-problematiek, trauma/PTSS en persoonlijkheids-problematiek. 

Robert Didden onderzoek Trajectum

Publicaties  

De resultaten van onze onderzoeken worden veelal gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Onderzoeksprogramma 2022-2027 

Een leerstoel wordt per vijf jaar vastgesteld. Per juli 2022 is de leerstoel wederom verlengd en is er een nieuw onderzoeksprogramma vastgesteld. De volgende hoofdthema’s zijn gekozen voor het onderzoeksprogramma voor de periode 2022-2027:  

  • Suïcidepreventie  
  • Agressie  
  • Trauma   
  • Risicomanagement  
  • Leef-werkklimaat  
  • Verslaving  

De uitwerking van het onderzoeksprogramma 2022-2027 vind je hier:

Een overzicht van de belangrijkste resultaten van de periode 2017-2022 vind je hieronder:

Onderzoeksresultaten 2017-2022

Effecten van behandeling

De effecten van de geboden behandeling en begeleiding worden doorlopend gevolgd en wetenschappelijk onderzocht. Dit gebeurt met instrumenten die gedeeltelijk speciaal voor onze doelgroep zijn ontwikkeld zoals de DROS, HKT-30, ABCL, MOAS+, REM-16.

Ontwikkeld door Trajectum

Met name de DROS (Dynamic Risc Outcome Scales) is een belangrijk ROM-instrument dat binnen Trajectum in samenwerking met Expertisecentrum De BORG is ontwikkeld. De DROS wordt ook buiten Trajectum door verschillende (SG)LVB en forensische instellingen gebruikt.