dros

DROS - Instrument

Product van Kenniscentrum Trajectum op 28 april 2020

DROS 2.0

Binnen het Kenniscentrum van Trajectum worden de gegevens over de behandelvoortgang wetenschappelijk onderzocht aan de hand van meetgegevens. Het meten van de behandelvoortgang van de cliënt is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Op die manier kan de behandelaar de kwaliteit van de behandeling in kaart brengen en waar nodig de behandeling bijsturen. Het meten van de behandelvoortgang gebeurt met instrumenten die probleemgedrag en risicofactoren voor probleemgedrag in kaart brengen, zoals de DROS 2.0, HKT-R en ABCL. Met name de DROS (Dynamic Risk Outcome Scales) 2.0 is een belangrijk meetinstrument dat binnen Trajectum is ontwikkeld. De DROS 2.0 wordt ook buiten Trajectum door verschillende (SG)LVB en forensische instellingen gebruikt.

Beschikbaar

Het meten van de behandelvoortgang met gestandaardiseerde instrumenten wordt in de forensische psychiatrie en de zorg voor mensen met sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking (SGLVB) steeds belangrijker. Hiervoor is in 2007 door Trajectum met ondersteuning van de Borg de Dynamic Risk Outcome Scales (DROS) ontwikkeld. In 2020 is er met subsidie van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) een vernieuwde versie gekomen, de DROS 2.0. Wilt u de DROS 2.0 ook gebruiken? Hieronder kunt u de DROS 2.0 downloaden, samen met de informatiefolder over de veranderingen ten opzichte van de DROS, de eindrapportage van de DROS 2.0 en de ontwikkeling en onderbouwing van de DROS (2008).

Verplichte DROS-training

Bij een beoordelingsinstrument zoals de DROS 2.0 bepaalt de beoordelaar in hoge mate de kwaliteit van de meetscores. Bij ondeskundig gebruik kunnen meetscores onbetrouwbaar of zelfs misleidend zijn en tot verkeerde conclusies leiden. Daarom is een beoordelaarstraining voor de DROS 2.0 verplicht. Voor instellingen waar behandelaren al een DROS training hebben gevolgd, is het niet nodig een nieuwe training te volgen voor het scoren van de nieuwe items. De training duurt één dagdeel (4 uur). Naast de correcte scoring van de DROS 2.0 wordt aandacht besteed aan de interpretatie van meetscores en het gebruik van de DROS 2.0 voor de evaluatie en planning van individuele behandelingen. Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat. De primaire gebruikersgroep van de DROS 2.0 zijn gedragswetenschappers. Met een HBO-opleiding en ruime ervaring met de doelgroep kan de DROS 2.0 meestal ook zonder problemen worden gebruikt. Tijdens de training zal geëvalueerd worden of betrouwbare scoring haalbaar is. Voor informatie over de kosten van deze training, kunt u contact opnemen via: kenniscentrum@trajectum.info

Waar kan ik de DROS-training volgen?

Er bestaan twee mogelijkheden om een DROS-training te volgen: in Zwolle (Trajectum) of op eigen locatie. Men kan één of meer personen aanmelden. De trainingen vinden plaats bij voldoende aanmeldingen. Voor een DROS-training op eigen locatie geldt een maximum van 12 deelnemers. Aanmelden kan via kenniscentrum@trajectum.info

Printer Friendly, PDF & Email