Tijdens de behandeling is het belangrijk om te weten wat de behandelvoortgang van de cliënt is. Om de behandelaar hierin te ondersteunen, kan gebruik worden gemaakt van vragenlijsten die met regelmaat tijdens de behandeling worden ingevuld. Als de voortgang niet gaat zoals verwacht, kan de behandelaar de behandeling bijsturen. Vragenlijsten invullen en op basis van de uitkomsten de behandeling (bij)sturen wordt ook wel Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd.

DROS - Instrument

Product van Kenniscentrum Trajectum op 28 april 2020

DROS 2.0

Tijdens de behandeling is het belangrijk om te weten wat de behandelvoortgang van de cliënt is. Om de behandelaar hierin te ondersteunen, kan gebruik worden gemaakt van vragenlijsten die met regelmaat tijdens de behandeling worden ingevuld. Als de voortgang niet gaat zoals verwacht, kan de behandelaar de behandeling bijsturen. Vragenlijsten invullen en op basis van de uitkomsten de behandeling (bij)sturen wordt ook wel Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd.  

Om de behandelvoortgang voor mensen met een LVB en ernstige gedragsproblemen te meten is in 2007 door Trajectum in samenwerking met de Borg de Dynamic Risk Outcome Scales (DROS) ontwikkeld. In 2020 is er met subsidie van het Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) een vernieuwde versie gekomen, de DROS 2.0. De DROS 2.0 wordt binnen de organisaties van de Borg gebruikt en door andere (forensische) organisaties die cliënten met een LVB behandelen.  

Met de DROS 2.0 worden dynamische risicofactoren voor externaliserend probleemgedrag voor mensen met een LVB in kaart gebracht. Voorbeelden van dynamische risicofactoren zijn copingvaardigheden, probleembesef en impulsiviteit. Uit onderzoek blijkt dat de DROS betrouwbaar en valide is1 en een goede voorspeller is voor agressief gedrag binnen een instelling2. Vanwege de focus op dynamische risicofactoren wordt de DROS in de praktijk ook gezien als een risicotaxatie-instrument voor cliënten met een LVB. Een risicotaxatie-instrument kan het oordeel over de kans op recidive ondersteunen. Echter laat onderzoek zien dat de DROS niet beter is in het voorspellen van recidive dan de HKT-303.   

Beschikbare materialen

Wilt u de DROS 2.0 ook in uw organisatie gebruiken? Hieronder kunt u de handleiding van de DROS 2.0 downloaden, samen met de informatiefolder over de veranderingen ten opzichte van de DROS, de eindrapportage over de ontwikkeling van de DROS 2.0 en de theoriehandleiding van de DROS 2.0.

Verplichte DROS-training

Bij een beoordelingsinstrument zoals de DROS 2.0 bepaalt de beoordelaar in hoge mate de kwaliteit van de scores. Bij ondeskundig gebruik kunnen scores onbetrouwbaar of zelfs misleidend zijn en tot verkeerde conclusies leiden. Daarom is een beoordelaarstraining voor de DROS 2.0 verplicht.  

De training wordt online gegeven en duurt 2 uur. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over de ontwikkeling van de DROS (2.0), waaronder uitleg over het concept ‘dynamische risicovariabele’. Daarnaast worden veel voorkomende vormen van beoordelaarbias besproken, om zodoende het scoren van de DROS 2.0 betrouwbaarder te maken. De structuur en de algemene scoringsrichtlijnen worden toegelicht. Deelnemers oefenen met een aantal items van de DROS 2.0 aan de hand van een gezamenlijke casus.  

De training is geschikt voor de primaire gebruikers van de DROS 2.0, namelijk behandelaren en diagnostici. Begeleiders met een HBO-opleiding en ruime ervaring met de LVB doelgroep kunnen ook deelnemen. Geïnteresseerden kunnen zich individueel aanmelden voor de online training of als groep. Als groep wordt een maximum van 9 deelnemers gehanteerd.  

Aanmelden voor de DROS 2.0 training kan via: opleiding@trajectum.info.  

Voor inhoudelijke informatie over de DROS 2.0 kunt u contact opnemen via:  kenniscentrum@trajectum.info.  

Printer Friendly, PDF & Email