Trajectum kenniscentrum

Trajectum Kenniscentrum

Over Trajectum Kenniscentrum

Het Trajectum Kenniscentrum is een team dat werkt aan kennis, kwaliteit en innovatie. Het draagt bij aan de kwaliteit van zorg en de professionaliteit van de organisatie door het doen van onderzoek, het bewaken en bevorderen van kwaliteit, het delen van kennis, en het faciliteren van innovatie.  

Daarbij halen we kennis of innovatieve toepassingen op uit het veld (extern) en toetsen deze aan de praktijk van Trajectum, of wij spelen in op vragen uit de praktijk om zo tot nieuwe modules, toepassingen of bewezen effectiviteit te komen.  

Daarnaast dragen we bij aan een professionele organisatie door te werken aan het Trajectum kwaliteitskader waarin de interne en externe kwaliteits- en veiligheidseisen eenvoudig door het management gebundeld en geanalyseerd kunnen worden. Tellen en vertellen gaan daarbij hand in hand.  

We hebben een onafhankelijke rol en geven gevraagd en ongevraagd advies. 

Hoe we werken

Het Trajectum Kenniscentrum: 

  • Inventariseert problemen, onderzoeks- of kennisvragen 
  • Deelt nieuwe kennis in de vorm van rapporten, nieuwsberichten, op conferenties etc.  
  • Vermenigvuldigt de kennis door op verschillende manieren samen te werken met het primair proces, en met externe samenwerkingspartners, om de implementatie van nieuwe kennis te versterken 

Kwaliteit

> Wat doen we?

> Kwaliteitskaders

> Kwaliteitsrapport

Naar kwaliteit

Innovatie

> Hoe innoveren we?

> Living labs

Naar innovatie

Onderzoek

> Hoe doen we onderzoek?

> Bijzonder hoogleraarschap

> Onderzoeksprogramma

Naar onderzoek

Ontwikkelde behandelprogramma's

> Wat hebben we ontwikkeld?

> Trajectum Talks

Naar behandelprogramma's