spel

Klinisch behandelen

Klinisch behandelen

'Klinisch behandelen' is de sector van Trajectum waar vooral mensen die strafrechtelijk zijn veroordeeld, behandeld en begeleid worden. Een rechter heeft dan een terbeschikkingstelling (TBS) opgelegd. Of een plaatsing inrichting jeugdigenmaatregel (PIJ). Weer anderen zijn voorwaardelijk veroordeeld. De rechter heeft dan uitgesproken dat de cliënt zich moet laten behandelen in een gesloten setting, zodat er toezicht gehouden kan worden.

 

Ook behandelt deze sector cliënten met een rechtelijke machtiging die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen.

Doof of slechthorend

Trajectum behandelt naast cliënten met een lichte verstandelijke beperking ook cliënten die een auditieve beperking hebben. Zij zijn bijvoorbeeld doof of slechthorend. Dit is een bijzondere doelgroep die specifieke zorg nodig heeft.

Deze cliënten, die zichzelf meestal liever doof noemen dan auditief beperkt, hebben vaak complexe gedragsproblemen en/of psychische problemen. Een deel van deze cliënten heeft daarnaast een forensische achtergrond. Hun behandeling draait erom dat ze minder risicovol gedrag vertonen. 

 

Als laatste zijn er ook een aantal cliënten die vrijwillig zijn opgenomen.

Cliënten ontwikkelen en veranderen

Onze cliënten, die allemaal licht verstandelijk beperkt zijn, hebben gedragsproblemen en psychiatrische problemen wanneer ze bij ons komen. Wij helpen hen om die problemen kleiner te maken. Zodat de kans dat de cliënt opnieuw een strafbaar feit pleegt, heel klein wordt.

Cliënten krijgen hulp op maat

Eerst zorgen we voor een totaalbeeld van onze cliënt. We observeren hem en stellen een diagnose. Dan start een op maat gemaakt behandeltraject. Een team behandelt de cliënt vanuit een combinatie van disciplines.
 

We helpen onze cliënten daarna:

 • ondersteuning, controle en begeleiding te accepteren;
 • samen te leven met anderen;
 • te leren met en van elkaar;
 • steeds beter om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid;
 • zich gepast te gedragen;
 • hun vaardigheden te ontwikkelen;
 • zoveel mogelijk mee te doen in de maatschappij.

Het liefst dragen we onze cliënten uiteindelijk weer over aan de reguliere zorg in de samenleving. Lukt dat niet? Dan biedt Trajectum een beschermde woonplek met ondersteuning of toezicht op maat.

U vindt ons op verschillende locaties

Op de pagina Locaties vindt u informatie over het specifieke zorgaanbod op onze locaties in Boschoord, Wilhelminaoord, Rekken en Eefde.
 

Een cliënt komt op een locatie terecht die past bij:

 • zijn problemen;
 • het beveiligingsniveau dat hij nodig heeft;
 • de fase waarin hij zit. 

Een locatie moet passen bij de problemen van de cliënt

Zo zijn de locaties Boschoord en Wilhelminaoord bijvoorbeeld ingericht voor cliënten met TBS, een PIJ, of en voorwaardelijke veroordeling. Ook zijn er afdelingen met specialistische behandelprogramma’s voor cliënten met een auditieve beperking. En voor cliënten die problemen hebben op het gebied van agressie, verslaving of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Een locatie moet passen bij het beveiligingsniveau dat de cliënt nodig heeft

We hebben gesloten, besloten en open afdelingen. De cliënt werkt tijdens de behandeling toe naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid.  Berkelland is een behandelkliniek op beveiligingsniveau 2. De doelgroep die daar verblijft heeft SGLVG en SGLVG+ (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt). Op het besloten terrein van ’t Wold of ‘t Mastler bijvoorbeeld, zet de cliënt de eerste stappen om terug te komen in de samenleving. Dit is beveiligingsniveau 1.

 

Een locatie moet passen bij de fase waarin de cliënt zit

De afdelingen hebben verschillende functies: observatie, crisisinterventie, behandeling en resocialisatie.

 

Cliënten vinden op onze locaties:

 • een heleboel mogelijkheden voor arbeid;
 • arbeidsleertrajecten;
 • therapeutische dagbestedingsactiviteiten;
 • aanvullend onderwijs;
 • vormingsactiviteiten;
 • mogelijkheden om hun vrije tijd te besteden;

Zorgaanbod

 • Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK)
 • Observatie- en Behandelcentrum (OBC)
 • Resocialisatieafdeling 

Het behandelaanbod:

 • Crisisinterventie
 • Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG)
 • Doven en slechthorenden
 • Verslaving
 • Agressie
 • Psychiatrisch kwetsbaren
 • Klinisch Intensieve Behandeling (KIB)
Printer Friendly, PDF & Email