t wold

   boschoord
't Wold

Contactgegevens

Bezoekadres
Boylerstraat 4
8387 XN Boschoord
Postadres
Boylerstraat 4
8387 XN Boschoord
Telefoon
088-9297000
Routebeschrijving

Locatiebeschrijving

Dit is een onderdeel van locatie Boschoord. Het zit op hetzelfde terrein als FPK De Beuken. Je woont op 't Wold op een gesloten observatieafdeling. Dat betekent dat je 24 uur per dag zorg en hulp krijgt.

Veel zorg nodig
Als je hier woont heb je een WLZ-indicatie. Hierdoor krijg je veel zorg die lang duurt. Vaak heb je een rechterlijke machtiging. Of een strafrechtelijke titel: je bent dan verplicht om zorg te krijgen, volgens de rechter. Je hebt TBS of PIJ. 

Je kunt gespecialiseerde SGLVB (Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk Beperkt) crisisinterventie krijgen. Die zorg is nodig als jij of anderen gevaar lopen door je psychische problemen. Op deze afdeling kunnen ook cliënten van andere instellingen voor verstandelijk gehandicapten terecht. De afdeling hoort bij de crisisregeling van het Zilveren Kruis. 

Meedoen in de samenleving
’t Wold heeft ook besloten en open afdelingen. Hier krijg je een vervolgbehandeling. In deze behandeling leer je in stapjes hoe je weer mee kan doen in de samenleving. Ook cliënten uit FPK de Beuken en Berkelland komen hiervoor naar ’t Wold.

Daarnaast heeft ’t Wold een zorgboerderij waar je kunt wonen en werken.

Bezoekregels

Wilt u een cliënt van 't Wold bezoeken? Wij verwachten dat onderstaande informatie zal bijdragen aan een goede voorbereiding. We zien uw komst met plezier tegemoet.

 • Alle bezoekers worden eerst gescreend door maatschappelijk werk.
 • Bezoektijden op zaterdag en zondag zijn van 13:00-17:00 tenzij dit anders is afgesproken.
 • Als u op bezoek wilt komen, dient u dit minimaal 3 dagen voor de bezoekdag aan te geven bij groepsleiding.
 • De eerste keren zal het bezoek begeleid worden waar groepsleiding bij aanwezig is. Daarna wordt er per persoon gekeken of het bezoek ook onbegeleid kan plaats vinden. Deze beslissing zal gemaakt worden tijdens een teamoverleg. 
 • U moet zich legitimeren met een geldig legitimatie bewijs.
 • Als er spullen worden mee gebracht moet dit overlegd worden met groepsleiding voorafgaande het bezoek. Is er geen sprake van overleg dan kunnen de spullen niet mee naar de afdeling. Deze spullen worden gecontroleerd bij de ingang en er kan nogmaals een controle plaats vinden op de afdeling. 
 • Persoonlijke eigendommen worden gecontroleerd, indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u deze spullen bewaren in een kluis bij de portier.
 • Medicatie, mobiele telefoons en verboden middelen mogen niet mee worden genomen naar de afdeling.
 • Een cliënt mag maximaal vier bezoekers tegelijk ontvangen tenzij anders is afgesproken. Begeleide bezoeken duren 1,5 uur.
 • Bezoekers onder de 18 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
 • De cliënt mag bezoek op kamer ontvangen of in de daarvoor bestemde bezoekersruimte, tenzij er andere afspraken zijn.
 • Bezoek blijft gedurende bezoektijd op kamer of in de bezoekersruimte.
 • Bezoek met kinderen kan niet plaats vinden op de afdeling maar in de bezoekersruimte. 
 • Bezoeken kunnen op uw verzoek of op verzoek van groepsleiding worden geëvalueerd.
 • U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van Trajectum. 
 • Mocht de bezoeker de orde en veiligheid in gevaar brengen door o.a. invoer contrabande of zich niet houden aan de aanwijzingen, dan wordt de bezoeker onmiddellijk de toegang verboden. Er zal eerst een gesprek dienen te volgen met betreffende bezoeker en het MDO zal een uitspraak doen over het vervolg.
 • Indien sprake is van een strafbaar feit kan dit reden zijn voor aangifte
   


 

Printer Friendly, PDF & Email