t wold

   boschoord
't Wold

Contactgegevens

Bezoekadres
Boijlerstraat 4
8387 XN Boschoord
Postadres
Boijlerstraat 4
8387 XN Boschoord
Telefoon
088-9297000
Routebeschrijving

Locatiebeschrijving

Dit is een onderdeel van locatie Boschoord. Het zit op hetzelfde terrein als FPK De Beuken. Je woont op 't Wold op een gesloten observatieafdeling. Dat betekent dat je 24 uur per dag zorg en hulp krijgt.

Veel zorg nodig
Als je hier woont heb je een WLZ-indicatie. Hierdoor krijg je veel zorg die lang duurt. Vaak heb je een rechterlijke machtiging. Of een strafrechtelijke titel: je bent dan verplicht om zorg te krijgen, volgens de rechter. Je hebt TBS of PIJ. 

Je kunt gespecialiseerde SGLVB (Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk Beperkt) crisisinterventie krijgen. Die zorg is nodig als jij of anderen gevaar lopen door je psychische problemen. Op deze afdeling kunnen ook cliënten van andere instellingen voor verstandelijk gehandicapten terecht. De afdeling hoort bij de crisisregeling van het Zilveren Kruis. 

Meedoen in de samenleving
’t Wold heeft ook besloten en open afdelingen. Hier krijg je een vervolgbehandeling. In deze behandeling leer je in stapjes hoe je weer mee kan doen in de samenleving. Ook cliënten uit FPK de Beuken en Berkelland komen hiervoor naar ’t Wold.

Daarnaast heeft ’t Wold een zorgboerderij waar je kunt wonen en werken.

Bezoekafspraken

Voor het eerst op bezoek
 • Voordat het bezoek plaats heeft, wordt de bezoeker door het maatschappelijk werk gescreend. 
 • Onderdeel van deze screening is dat bij het eerste bezoek er begeleiding is, voor kennismaking en uitleg van de dagelijkse gang van zaken op de afdeling en in de kliniek. 
 • Tevens zullen onderstaande bezoekregels worden uitgereikt in een apart document. 
Tijdens het bezoek
 • Het bezoek kan plaatsvinden in de eigen verblijfsruimte, tenzij begeleiding dat in verband met de veiligheid of orde dat anders bepaald heeft. 
 • De bezoektijden zijn op zaterdagmiddag en zondagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
 • Bezoek van een advocaat, de vertrouwenspersoon, een justitiële autoriteit of de (hoofd)inspecteur voor de gezondheidszorg is altijd toegestaan. 
Geldende regels ten aanzien van bezoek zijn
 • Het bezoek dient minimaal drie dagen voor de bezoekdag schriftelijk of telefonisch te worden aangevraagd bij de groepsleiding van de afdeling. 
 • Uitzonderingen hierop kunnen door een teammanager worden genomen. 
 • Het bezoek dient zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van Trajectum. 
 • Een cliënt mag maximaal vier bezoekers tegelijk ontvangen, tenzij de teammanager in overleg met behandelaar anders beslist.
 • Bezoekers onder de 18 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
 • Kinderen onder de 16 jaar worden niet toegelaten op de woonafdeling en op de binnenplaats. Aan hen wordt bezoekmogelijkheid geboden in de patio. 
 • Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie of portier, waarbij zij zich dienen te legitimeren. 
 • Bezoekers dienen zich aan de huisregels en aan de aanwijzingen van de medewerkers te houden. 
 • Bezoekers kunnen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van gevaarlijke of verboden voorwerpen. Voor bezoekers zijn lockers beschikbaar om de voorwerpen die zij niet mee het gebouw in mogen nemen in op te bergen. 
 • Bezoek dat deelname aan de controle weigert, of niet voldoet aan de aanwijzingen van medewerkers, kan de toegang worden ontzegd.
 • Bezoekers mogen geen tassen mee naar binnen nemen, tenzij medewerkers in een bepaald geval anders bepalen.

 

Printer Friendly, PDF & Email