wachttijden

Wachttijden

Wachttijden

Klinische behandeling

Er wordt geen wachttijd genoemd in het overzicht maar het aantal wachtenden wordt aangegeven. De reden hiervoor is dat een gemiddelde wachttijd geen reële graadmeter is. De wachttijden worden bepaald door de specifieke behandelvraag. Wanneer hier binnen verschillende locaties invulling aan gegeven kan worden is de wachttijd korter dan wanneer de behandeling slechts binnen één locatie kan plaatsvinden. Wij hebben hier te maken met een productieplafond, zowel voor WLZ als voor justitieel aangemelde cliënten. Dit veroorzaakt regelmatig wachttijden binnen de verschillende domeinen. De capaciteitsmanagers zullen er alles aan doen plaatsing zo spoedig mogelijk te realiseren en daarnaast bij een lange wachttijd te onderzoeken of in- of extern overbruggingszorg ingezet kan worden.

Verblijf

Het overzicht laat voor verblijf slechts enkele extern wachtenden zien. Het is goed daarop een toelichting te geven omdat dit verkeerde verwachtingen kan wekken. Trajectum is geen verblijfsinstelling. Wij streven er naar iedere cliënt indien mogelijk te laten uitstromen. Het is noodzakelijk om bij de uitstroom van de cliënten die in behandeling zijn geweest, en echt niet terug kunnen naar de locatie van herkomst een (langdurende) resocialisatieplaats te kunnen bieden. De interne doorstroom vraagt veel capaciteit waardoor instroom van buiten maar zeer beperkt mogelijk is. Toch willen wij onze functie van last resort voor alle cliënten behorend tot onze doelgroep maximaal proberen waar te maken. Dat betekent dat wanneer er echt nergens een plek gevonden kan worden buiten Trajectum wij toch een intake zullen doen en iemand kunnen accepteren voor langdurig wonen. De wachttijd hiervoor kan, afhankelijk van de best passende afdeling, lang zijn.

Indicaties die leiden tot financiering vanuit de Zorgverzekeringswet

Als gevolg van verschillende inkoopafspraken met verschillende zorgverzekeraars zijn de wachttijden bij DBC’s langer of korter. Wij ontvangen meer aanmeldingen dan onze productieafspraken zijn waardoor wij niet anders kunnen dan een wachttijd te hanteren. De gehanteerde wachttijden gelden voor alle diagnosegroepen.

Trajectum heeft voor 2020 voor ambulante zorg productieafspraken met Zilveren Kruis, ENO, ASR, Caresq en VGZ, onder Zilveren Kruis hangen diverse andere labels. Voor cliënten die een zorgverzekering bij Menzis hebben, heeft Trajectum contractafspraak, maar geen productieafspraak en kan Trajectum op individuele basis toestemming vragen bij de zorgverzekeraar. Als u twijfelt of uw verzekeraar een contract met Trajectum heeft, kunt u die vraag stellen bij uw zorgverzekeraar of bij ons Aanmeldbureau.

Voor alle aanmeldingen die leiden tot financiering vanuit de zorgverzekeringswet is een verwijzing van de huisarts voor specialistische GGZ (SGGZ) nodig. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Wachttijden DBC per locatie per 01-09-2020

Wachttijd (in weken) tot eerste intake

Locatie/

zorgverzekering

ASR Caresq

Eno

Menzis

ONVZ

VGZ

Zilveren Kruis

 

Assen 

10 10 10 10 10 10 10

Deventer 

12 12

12

12

12

12

12

Enschede/Twente 

4 4

4

4

4

4

4

Zutphen 

0 0

0

0

0

0

0

Zwolle 

39 39

39

39

39

39

39

 
Wachttijd (in weken) tot behandeling

Locatie/

zorgverzekering

ASR Caresq

Eno

Menzis

ONVZ

VGZ

Zilveren

Kruis

 

Assen 

2 2

2

2

2

2

2

Deventer 

2 2

2

2

2

2

2

Enschede/Twente 

2 2

2

2

2

2

2

Zutphen 

2 2

2

2

2

2

2

Zwolle 

2 2

2

2

2

2

2

 
Locatie Functie Financiering Wachttijden
Zutphen, Eefde Orthopedagogische begeleiding op buitenlocaties
WLZ
Justitie
8 wachtenden
0 wachtende
Wachtenden voor klinische behandeling en voor verblijf
Locatie Functie Financiering Wachttijden
Appelscha, Zeuvenakkers Orthopedagogische behandeling of begeleiding op beschermd terrein
WLZ
Justitie
3 wachtenden
0 wachtenden
Boschoord, FPK de Beuken Forensisch Psychiatrische Kliniek
WLZ
Justitie
6 wachtenden
28 wachtenden
Boschoord, 't Wold Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
10 wachtenden
10 wachtenden
Eefde, ’t Mastler Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
5 wachtenden
0 wachtende
Eefde, Groot Hungerink Orthopedagogische begeleiding op beschermd terrein
WLZ
Justitie
13 wachtenden
3 wachtenden
Rekken, Berkelland Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
8 wachtenden
3 wachtenden
Wachttijd voor extramurale behandeling of begeleiding en voor Werk en Activiteiten
Locatie Functie Financiering Wachttijden
Appelscha Ambulante Zorg (Werk en Activiteiten)
WLZ
Justitie
2 weken
2 weken
Assen Ambulante Zorg
WLZ
Justitie
DBC
8 weken
8 weken
Zie toelichting hierboven
Boschoord Ambulante Zorg (Werk en Activiteiten)
WLZ
Justitie
2 weken
2 weken
Deventer Ambulante Zorg
WLZ
Justitie
DBC
12 weken
12 weken
Zie toelichting hierboven
Rekken Ambulante Zorg (Werk en Activiteiten)
WLZ
Justitie
2 weken
2 weken
Twente Ambulante Zorg
WLZ
Justitie
DBC
4 weken
4 weken
Zie toelichting hierboven
Zutphen Ambulante Zorg (Werk en Activiteiten)
WLZ
Justitie
2 weken
2 weken
Zutphen Ambulante Zorg
WLZ
Justitie
DBC
2 weken
2 weken
Zie toelichting hierboven
Zwolle Ambulante Zorg
WLZ
Justitie
DBC’s
17 weken
17 weken
Zie toelichting hierboven
Printer Friendly, PDF & Email