wachttijden

Wachttijden

Wachttijden

Klinische behandeling

In het overzicht wordt geen wachttijd genoemd, maar wel het aantal wachtenden. De reden hiervoor is dat een gemiddelde wachttijd geen reële graadmeter is. De wachttijden worden bepaald door de specifieke behandelvraag. Wanneer we hier binnen verschillende locaties invulling aan kunnen geven, is de wachttijd korter dan wanneer er maar behandeling op één locatie kan zijn.

Bij Trajectum hebben we te maken met een productieplafond: we kunnen maar een bepaald aantal behandelingen uitvoeren. Dat geldt voor WLZ en voor justitieel aangemelde cliënten. Dit veroorzaakt vaak wachttijden binnen de verschillende domeinen. De capaciteitsmanagers doen er alles aan om zo cliënten zo snel mogelijk te plaatsen. Als de wachttijd heel lang is, onderzoek ze of de cliënt interne of externe overbruggingszorg kan krijgen. 

Beschermd Behandelen

Het overzicht laat voor beschermd behandelen maar een paar extern wachtenden zien. We geven daar graag uitleg bij, omdat dit verkeerde verwachtingen kan wekken. Trajectum is geen verblijfsinstelling. Ons doel is dat iedere cliënt, als dat mogelijk is, uitstroomt. Bij cliënten die na hun behandeling uitstromen en echt niet terug kunnen naar de locatie van herkomst, is het nodig dat we een (langdurende) resocialisatieplaats kunnen bieden. De interne doorstroom vraagt veel capaciteit, waardoor instroom van buiten maar heel weinig mogelijk is.
Toch willen we een laatste toevluchtsoord zijn voor alle cliënten in onze doelgroep, of dit in ieder geval zo goed mogelijk waarmaken. Dat betekent dat wanneer er nergens een plek gevonden wordt buiten Trajectum, wij toch een intake zullen doen en iemand kunnen accepteren voor langdurig wonen. De wachttijd hiervoor kan lang zijn, afhankelijk van welke afdeling het beste bij de cliënt past.

Financiering vanuit de Zorgverzekeringswet

Als gevolg van verschillende inkoopafspraken met verschillende zorgverzekeraars zijn de wachttijden bij ZPM/GZSP langer of korter. Wij krijgen meer aanmeldingen dan dat we productieafspraken hebben, waardoor wij niet anders kunnen dan een wachttijd te gebruiken. De wachttijden gelden voor alle diagnosegroepen.

Trajectum heeft voor 2023 voor ambulante zorg productieafspraken met ASR, CZ, Caresq, ENO,  Ditzo, DSW, Menzis, OWM Zorg en Zekerheid, VGZ en Zilveren Kruis. Onder deze zorgverzekeraars hangen verschillende andere labels, hiervoor gelden de productieafspraken ook. 

Opmerking: voor zorgverzekeraar ENO hebben we helaas het productieplafond van 2023 bereikt en kunnen we dit jaar geen aanmeldingen meer in zorg nemen. 

Als u twijfelt of uw verzekeraar een contract met Trajectum heeft, kunt u die vraag stellen bij uw zorgverzekeraar of bij ons Aanmeldbureau.

Voor alle aanmeldingen die leiden tot financiering vanuit de zorgverzekeringswet is een verwijzing van de huisarts voor specialistische GGZ (SGGZ)/GZSP nodig. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt. Ook wordt dan binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar hebben afgesproken (de treeknormen).

Trajectum is aangesloten bij Zorgdomein.Gegevens dateren van week 35; 31 augustus 2023.

Wachttijden in weken

 

 ZPM

GZSP

 WLZ

 Justitie

 Gemiddeld

Assen          
Dagbehandeling 20 20 20 20 20
FRT Team 0 0 0 0 0
Poli Team 12 12 12 12 12
Diagnostiek 8 8 8 8 8
           
Deventer          
Poli Team 12 12 12 12 12
           
Enschede          
FACT Team 0 0 0 0 0
Poli team 26 26 26 26 26
           
Zutphen          
Dagbehandeling 0 0 0 0 0
Poli Team 0 0 0 0 0
FACT-Team 0 0 0 0 0
FOR FACT-Team 0 0 0 0 0
           
Zwolle          
FACT Team 30 30 30 30 30
Poli team 10 10 10 10 10
           
Werk & Activiteiten          
  x x 0 0 0

 

Locatie Functie Financiering Wachttijden
Zutphen, Eefde Orthopedagogische begeleiding op buitenlocaties
WLZ
Justitie
16 wachtenden
6 wachtenden
Wachtenden voor klinische behandeling en voor verblijf
Locatie Functie Financiering Wachttijden
Appelscha, Zeuvenakkers Orthopedagogische behandeling of begeleiding op beschermd terrein
WLZ
Justitie
20 wachtenden
5 wachtenden
Boschoord, FPK de Beuken Forensisch Psychiatrische Kliniek
WLZ
Justitie
4 wachtenden
24 wachtenden
Boschoord, 't Wold Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
24 wachtenden
6 wachtenden
Eefde, ’t Mastler Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
6 wachtenden
5 wachtenden
Eefde, Groot Hungerink Orthopedagogische begeleiding op beschermd terrein
WLZ
Justitie
30 wachtenden
9 wachtenden
Rekken, Berkelland Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
1 wachtende
10 wachtenden
Printer Friendly, PDF & Email