wachttijden

Wachttijden

Wachttijden

Klinische behandeling

In het overzicht wordt geen wachttijd genoemd, maar wel het aantal wachtenden. De reden hiervoor is dat een gemiddelde wachttijd geen reële graadmeter is. De wachttijden worden bepaald door de specifieke behandelvraag. Wanneer we hier binnen verschillende locaties invulling aan kunnen geven, is de wachttijd korter dan wanneer er maar behandeling op één locatie kan zijn.

Bij Trajectum hebben we te maken met een productieplafond: we kunnen maar een bepaald aantal behandelingen uitvoeren. Dat geldt voor WLZ en voor justitieel aangemelde cliënten. Dit veroorzaakt vaak wachttijden binnen de verschillende domeinen. De capaciteitsmanagers doen er alles aan om zo cliënten zo snel mogelijk te plaatsen. Als de wachttijd heel lang is, onderzoek ze of de cliënt interne of externe overbruggingszorg kan krijgen. 

Beschermd Behandelen

Het overzicht laat voor beschermd behandelen maar een paar extern wachtenden zien. We geven daar graag uitleg bij, omdat dit verkeerde verwachtingen kan wekken. Trajectum is geen verblijfsinstelling. Ons doel is dat iedere cliënt, als dat mogelijk is, uitstroomt. Bij cliënten die na hun behandeling uitstromen en echt niet terug kunnen naar de locatie van herkomst, is het nodig dat we een (langdurende) resocialisatieplaats kunnen bieden. De interne doorstroom vraagt veel capaciteit, waardoor instroom van buiten maar heel weinig mogelijk is.
Toch willen we een laatste toevluchtsoord zijn voor alle cliënten in onze doelgroep, of dit in ieder geval zo goed mogelijk waarmaken. Dat betekent dat wanneer er nergens een plek gevonden wordt buiten Trajectum, wij toch een intake zullen doen en iemand kunnen accepteren voor langdurig wonen. De wachttijd hiervoor kan lang zijn, afhankelijk van welke afdeling het beste bij de cliënt past.

Financiering vanuit de Zorgverzekeringswet

Als gevolg van verschillende inkoopafspraken met verschillende zorgverzekeraars zijn de wachttijden bij ZPM/GZSP langer of korter. Wij krijgen meer aanmeldingen dan dat we productieafspraken hebben, waardoor wij niet anders kunnen dan een wachttijd te gebruiken. De wachttijden gelden voor alle diagnosegroepen.

Trajectum heeft voor 2024 voor ambulante zorg productieafspraken met ASR, CZ, Caresq, ENO,  Ditzo, DSW, Menzis, OWM Zorg en Zekerheid, VGZ en Zilveren Kruis. Onder deze zorgverzekeraars hangen verschillende andere labels, hiervoor gelden de productieafspraken ook. 

Als u twijfelt of uw verzekeraar een contract met Trajectum heeft, kunt u die vraag stellen bij uw zorgverzekeraar of bij ons Aanmeldbureau.

Helaas hebben we op dit moment een opnamestop voor alle ambulante aanmeldingen die via GZSP-financiering in zorg dienen te komen en die verzekerd zijn bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. 

Vanuit het Aanmeldbureau zullen wij alle aanmeldingen bij gaan houden en zodra er weer mogelijkheden zijn om de zorg wel op te starten, wordt er contact opgenomen. 

Indien u niet zo lang kunt wachten dan verzoeken wij u om zelf contact op te nemen met de relatiebeheerder van Zilveren Kruis om zorgbemiddeling te vragen.

Voor alle aanmeldingen die leiden tot financiering vanuit de zorgverzekeringswet is een verwijzing van de huisarts voor specialistische GGZ (SGGZ)/GZSP nodig. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt. Ook wordt dan binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar hebben afgesproken (de treeknormen).

Trajectum is aangesloten bij Zorgdomein.Gegevens dateren van week 21; 22 mei 2024.

Wachttijden in weken

 

 ZPM

GZSP

 WLZ

 Justitie

 Gemiddeld

Assen          
DAgbehandeling 4 4 4 4 4
FRT Team 0 0 0 0 0
Poli Team 4 4 4 4 4
Diagnostiek 12 12 12 12 12
           
Deventer          
Poli Team 18 18 18 18 18
           
Enschede          
FACT Team 8 8 8 8 8
Poli team     18  18 18 18 18
           
Zutphen          
Dagbehandeling 0 0 0 0 0
Poli Team 0 0 0 0 0
FACT Stedendriehoek 0 0 0 0 0
           
Zwolle          
FACT Team 0 0 0 0 0
Poli team 15 15 15 15 15
           
Werk & Activiteiten          
  x x 0 0 0

 

Locatie Functie Financiering Wachttijden
Zutphen, Eefde Orthopedagogische begeleiding op buitenlocaties
WLZ
Justitie
21 wachtenden
9 wachtenden
Wachtenden voor klinische behandeling en voor verblijf
Locatie Functie Financiering Wachttijden
Appelscha, Zeuvenakkers Orthopedagogische behandeling of begeleiding op beschermd terrein
WLZ
Justitie
20 wachtenden
5 wachtenden
Boschoord, FPK de Beuken Forensisch Psychiatrische Kliniek
WLZ
Justitie
4 wachtenden
24 wachtenden
Boschoord, 't Wold Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
24 wachtenden
6 wachtenden
Eefde, ’t Mastler Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
4 wachtenden
3 wachtenden
Eefde, Groot Hungerink Orthopedagogische begeleiding op beschermd terrein
WLZ
Justitie
35 wachtenden
14 wachtenden
Rekken, Berkelland Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
3 wachtenden
5 wachtenden
Printer Friendly, PDF & Email