De klimaatcrisis is een bedreiging die ons allen aangaat, daarom is het van belang dat we gezamenlijk verantwoording nemen.

Duurzaamheid

Trajectum heeft in oktober 2023 haar handtekening gezet onder de Green Deal Duurzame Zorg (3.0). Deze Green Deal helpt ons om Trajectum duurzamer en daarmee toekomstbestendiger te maken.  

Verantwoordelijkheid

De klimaatcrisis is een bedreiging die ons allen aangaat, daarom is het van belang dat we gezamenlijk verantwoording nemen. Niet alleen thuis, maar ook op het werk, en samen met onze cliënten. Want óók Trajectum heeft een verantwoordelijkheid om verstandige keuzes te maken die ten goede komen aan het klimaat, onze gezondheid en het bieden van de best mogelijke zorg. 

Centrale rol in bedrijfsvoering

We willen dat duurzaamheid een centrale rol krijgt in onze bedrijfsvoering. Dat we verlangen naar een duurzame toekomst zien we ook terug in het meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren. Daarmee hebben we met de ondertekening een start gemaakt.  

Wat doen we al?

Deden we dan helemaal niets duurzaam? Jawel, denk maar eens aan:

  • Veel van onze zorg wordt verleend in en samen met een groene/landelijke omgeving
  • Energiebesparing door o.a. energiemonitoring en energiebesparende maatregelen. Een aantal locaties zijn hierdoor al paris-proof.
  • Een groot deel van onze post wordt door fietskoeriers bezorgd
  • Een aantal locaties halen gedeeltelijk hun energie uit zonnepanelen
  • Fietsplan wat bijdraagt aan positieve gezondheid.

Wat gaan we doen?

De ondertekening van de Green Deal is tegelijkertijd een formele markering voor Trajectum om duurzaamheid zoals gezegd een centrale rol te geven in onze organisatie. Dit kan bijvoorbeeld vertaald worden naar:

  • Gezonde en toekomstbestendige gebouwen die een passende context bieden voor onze cliënten zodat het leef- en werkklimaat wordt versterkt
  • Efficiëntere afvalscheiding
  • Duurzame (gezonde) voeding
  • Rookvrije zorg verlenen
  • Vitale cliënten en medewerkers

Green Teams

Trajectum werkt met de Green Team aanpak om duurzaamheid projectmatig aan te vliegen. Een Green Team kan bestaan uit collega's van dezelfde locatie of collega's die Trajectum breed werken, vaak met een verschillende achtergrond. Met een Green Team wordt er op verschillende fronten gewerkt aan bewustwording dit kan zijn door invulling van een duurzaamheidsthema. Denk hierbij aan mobiliteit, afval, energie, water, etc.

Binnen de projecten van de Green Teams staan 1 of meerdere pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg centraal. Ook moet het project van toegevoegde waarde zijn voor de zorg die Trajectum verleend.

Veel geld?

Gaat duurzaamheid dan veel geld kosten? Investeren in duurzaamheid hoeft niet per se heel veel geld te kosten. Vaak bespaart het ook geld, denk aan zonnepanelen die binnen een paar jaar zijn terugverdiend. De overheid stelt middelen beschikbaar voor duurzaamheidsbeleid. En op de lange termijn zullen de activiteiten binnen de pijlers van de green deal een bijdrage aan gezondheidsbevordering en milieuwinst leveren, wat onze organisatie ten goede komt.

Vragen?

Heb je nou vragen over duurzaamheid bij Trajectum? Stel ze dan aan de duurzaamheidscoördinator via duurzaamheid@trajectum.info.

 

Printer Friendly, PDF & Email