takken

Over Trajectum

Trajectum biedt specialistische behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Een deel van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Onze locaties zijn in het noorden en oosten van het land te vinden, maar onze cliënten komen uit heel Nederland.

Cliënten krijgen hulp op maat

Onze cliënten krijgen een behandelings-, begeleidings- en/of activiteitenplan die op maat voor hen is gemaakt. De zorg past daardoor precies bij de cliënt zelf. We organiseren de zorg in een keten van hulpverleningsvormen. Dat betekent dat er voor elke zorgvraag een hulpverleningsvorm is. Wat de cliënt ook nodig heeft, we gaan hem helpen. 

Als de cliënt het aankan, gaat hij door naar het volgende deel in de keten. Dit kan bij Trajectum zijn, of bij een organisatie waar we mee samenwerken. 

Het zorgaanbod

In het zorgaanbod van Trajectum zitten allerlei soorten zorg. We bieden behandeling, verblijf, ambulante begeleiding, poliklinische behandeling, bemoeizorg, werk en activiteiten.

Jaarbeeld

In het jaarbeeld blikken we terug op voorgaande jaar. 

Jaarverslag 2022

Stichting Trajectum

- Historie
- ANBI
- Bestuur en toezicht
- Stichting tot Steun
- Sponsoren
 

Lees meer

Strategische ambitie

Waar staan we voor? Trajectum wil bereiken dat cliënten in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te kunnen functioneren in de maatschappij.

Lees meer

Kwaliteit

Kwaliteit is de mate waarin de door Trajectum geleverde zorg voldoet aan de eisen, behoeften en specificaties van onze cliënten, medewerkers en onze omgeving.

Lees meer