Innovatie Kenniscentrum

Innovatie

Innovatie

Trajectum is dé plek voor hoog specialistische zorg en dé plek waar je als professional wilt werken. Daarom innoveren we voortdurend en op alle plekken in de organisatie. Vanuit het Trajectum Kenniscentrum faciliteren we innovatie door mensen samen te brengen en door verbanden te leggen. Ook kunnen we faciliteren bij de implementatie. Innovatie van zorgtechnologie is gebaseerd op drie pijlers; living labs, innovatieprojecten en innovatiegroepen.

Snel een overzicht van innovatie binnen Trajectum? Klik dan op onderstaande link:

innovatie cyclus
living lab

Living Labs met uitleenservice

Trajectum heeft twee living labs, een in Berkelland, en een in Boschoord. De Living labs zijn proeftuinen voor zorgtechnologie. De Living Labs zijn een plek om te innoveren, proberen en te leren. Cliënten kunnen er kennis maken met verschillende zorgtechnologische producten en kunnen deze kort-of langdurig lenen via een uitleenservice.  

Vier hoofdlijnen

In de Living labs zijn vier hoofdlijnen te onderscheiden:  

  1. Beleven: Het Living Lab is een plek om kennis te maken met zorgtechnologie en innovatie. In deze functie is het Living Lab vooral gericht op beleven, ervaren en inspireren  
  2. Leren: Het Living Lab is ook een plek om vaardigheden te leren, kennis te vergroten en te delen  
  3. Behandelen: Het Living Lab met alle zorgtechnologie en innovaties kan worden gebruikt in de behandeling  
  4. Onderzoeken: Bij alle functies die het Living Lab heeft speelt onderzoek een rol .