ambulant

Ambulante zorg

Ambulante zorg

De ambulante zorg van Trajectum richt zich op volwassenen waarvoor geen passend aanbod is vanuit de GGZ, de forensische psychiatrie of de verstandelijke gehandicaptenzorg. Cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met risicovol en onbegrepen gedrag kunnen bij ons terecht. Zij zitten op het snijvlak van psychiatrie en forensische zorg.  

 

Vanuit de locaties Assen, Deventer, Enschede, Zutphen en Zwolle biedt Trajectum diagnostiek en verschillende vormen van ambulante behandeling aan. De behandeling is gericht op verschillende psychische en gedragsproblemen, zoals agressie, verslaving, seksueel grensoverschrijdend gedrag, psychotrauma, depressie en angst. De diagnostiek richt zich op verschillende soorten complexe problemen. Denk aan neuropsychologisch onderzoek, sociaal emotioneel functioneren, persooonlijkheidsonderzoek of ontwikkelingsonderzoek. De diagnostiek ondersteunt de behandeling aan onze cliënten.

 

Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor behandeling is er een verwijzing nodig vanuit de WLZ, CIZ, huisarts, psychiater of reclassering.

Sinds enige tijd is Trajectum voor haar ambulante behandelingen ook te vinden op Zorgdomein. 

Welke behandelvormen zijn er?

Dagbehandeling

 • Dagbehandeling gebeurt op de locaties in Assen en Zutphen. (Jong)volwassenen met een LVB krijgen hier éen of meerdere dagdelen per week intensieve behandeling. De context van de cliënt en een systeemgerichte werkwijze staan centraal.
 • Kenmerkend voor dagbehandeling is het sociotherapeutisch oefenklimaat. Daarin kunnen deelnemers het geleerde in training of therapie toepassen in de groep. Dit maakt de stap van het geleerde naar het dagelijkse leven makkelijker. Diagnostiek is vaak onderdeel van de behandeling. De teams van dagbehandeling zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit sociotherapeuten, systeemwerkers/casemanagers, verschillende vaktherapeuten, een onderwijskracht, een psychiater, een basispsycholoog of orthopedagoog en een GZ-psycholoog.

Poliklinische behandeling

 • Op alle locaties komen cliënten voor poliklinische behandeling. In de poliklinieken worden cliënten behandeld die een gerichte diagnostische of behandelvraag hebben. Net als op andere afdelingen betrekken we het systeem van de cliënt nauw bij de behandeling. De behandeling is specialistisch, maar minder intensief dan op de andere afdelingen. De cliënt is bereid en in staat om een behandelafspraak na te komen, eventueel met hulp van zijn netwerk (professionals en/of mantelzorgers).
 • Er is mogelijkheid tot uitgebreide psychodiagnostiek binnen de poli’s.
 • We geven de volgende therapieën (onder andere): cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, schematherapie, traumabehandeling zoals EMDR, agressietraining, emotieregulatietraining, psychomotorische therapie. Cliënten kunnen de therapie individueel of in een groep volgen. 
 • Als de cliënt is verwezen door justitie, kunnen risicotaxatie inzetten. Zo schatten we de kans op herhaling van ongewenst gedrag in, en kunnen we het voorkomen.
 • In Assen kunnen cliënten ook behandeling op locatie krijgen. Ook kunnen we hier consultatie verzorgen voor zorgaanbieders.

(Forensisch) FACT

 • Op de locaties Enschede, Zutphen en Zwolle werken FACT-teams, die intensieve behandeling geven aan cliënten met uiteenlopende problematiek.
 • In Groningen heeft Trajectum een FACT-team samen met Lentis/AFPN. Daar behandelen en begeleiden we cliënten uit de provincie Groningen. 
 • FACT-behandeling en -begeleiding heeft een aantal kenmerken: ten eerste de outreachende benadering. Dat is een actieve benadering in de leefomgeving van de cliënt: we zoeken de cliënt op bij hem of haar thuis. Daarnaast delen we de caseload met andere instanties. Tot slot is de behandeling intensief, voor langere tijd en van variabele intensiteit. Dat houdt in dat we de zorg op- of afschalen als de behoefte van de cliënt verandert. 
 • De FACT teams  bestaan uit verschillende disciplines zoals een SPV, casemanager FACT, psychiater, basispsycholoog of orthopedagoog en GZ-psycholoog of psychotherapeut. Ook als de cliënt tijdelijk wordt opgenomen of in detentiestelling komt, blijven we met hem in contact.

Forensisch resocialisatie team (FRT)

 • Dit team richt zich op de tbs-cliënten die uit de kliniek (Boschoord) uitstromen in de keten van Trajectum, of in onderaannemerschap komen bij een andere instelling. Het team is tot aan het einde van de tbs-maatregel verantwoordelijk voor het risicomanagement van deze cliënten. Het team werkt vanuit de locatie Assen.
   

Aanmelden

Wilt u een cliënt aanmelden bij Trajectum? Vul dan ons online aanmeldformulier in.

Voor vragen en (crisis)aanmeldingen kunt u contact opnemen met het Aanmeldbureau via 088 929 50 02 of aanmelden@trajectum.info. Het Aanmeldbureau is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

 

Snel naar locaties!

 

Printer Friendly, PDF & Email