Boek over Boschoord: het onvoltooide voltooien

Op 1 april 2018 was het precies 200 jaar geleden dat de Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht. Op 26 juli 1947 besloot de Maatschappij van Weldadigheid over te gaan tot de vestiging van een inrichting in Boschoord (voormalig kolonie No7). Vanwege dit 70-jarige bestaan heeft de Raad van Bestuur Trajectum Jos Verhagen opdracht gegeven een boek samen te stellen over de geschiedenis van Hoeve Boschoord en haar voorgeschiedenis binnen de Maatschappij van Weldadigheid.

Lees verder en bestel!

Contact opnemen?

Bel ons

088 9297000