Entity view (Content)

Ontwikkelde behandelprogramma's en -instrumenten

Ontwikkelde behandelprogramma's en -instrumenten

Bij het Trajectum Kenniscentrum werken experts en programmaleiders die – samen met het primair proces en met ondersteuning vanuit onderzoek – behandelinterventies, richtlijnen en protocollen en ontwikkelen. Deze monden onder andere uit in integrale zorgprogramma’s, speciaal toegesneden op de behoeften en het niveau van onze cliënten. 

SGLVB

Er zijn klinische en ambulante behandelprogramma’s ontwikkeld voor verslaving, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). Hierin wordt kennis en kunde geïntegreerd op het gebied van diagnostiek en risicotaxatie, specifiek voor de SGLVB-doelgroep.  

Passend behandelaanbod

Ook voor psychiatrisch kwetsbare cliënten en voor bijzondere doelgroepen als doven en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wordt een passend behandel- en begeleidingsmilieu met behandelinterventies ontwikkeld. En voor alle cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) is er de module "Weet wat je kan, psycho-educatie LVB".

Trajectum Talks

Benieuwd waar onze programmaleiders zich mee bezig houden? Bekijk onze Trajectumtalks! Hierin delen de programmaleiders in een inspirerende video hun kennis over een van de volgende onderwerpen:   

Ontwikkelde behandelprogramma’s en -instrumenten

In de afgelopen jaren hebben onze experts en programmaleiders mooie modules, producten, programma’s en instrumenten ontwikkeld, onder andere met ondersteuning van het programma KFZ (Kwaliteit forensische zorg). Deze producten worden niet alleen binnen Trajectum, maar ook bij andere organisaties veel ingezet. Zie hieronder een overzicht van enkele producten.