goa

Behandelprogramma Grip op Agressie

Product van Kenniscentrum op 13 april 2023

Trajectum beschikt over een erkend behandelprogramma Grip op Agressie (GoA) voor de doelgroep (SG)LVB. Het programma is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie en tevens als gedragsinterventie opgenomen in de inkoopvoorwaarden 2018 van Justitie, ondersteund door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie en het programma Kwaliteit Forensische Zorg.

Introductiefilms 

Introductiefilm + ENG subtitles >
Introductiefilm + ENG subtitles | verkort >
Introductiefilm NL | verkort >

Programma GoA

Het programma GoA richt zich op het verminderen en voorkomen van agressief (delict)gedrag en het vergroten van vaardigheden van de cliënt in het herkennen van en omgaan met spanning die leidt tot agressief gedrag.  Tevens biedt het programma richtlijnen voor de dagelijkse bejegening van cliënten met agressieproblematiek. Het programma kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.

7 modules
Grip op Agressie bestaat uit 7 modules, die in samenhang worden aangeboden, maar indien gewenst ook als afzonderlijke interventies kunnen worden ingezet. Bij iedere module horen “huiswerkopdrachten” om de transfer naar het dagelijks leven te ondersteunen.

Het programma is geschikt voor cliënten met een behandelvraag op het gebied van agressie (voorkomen, verminderen). Voorwaarde is dat de cliënt een indicatie heeft voor minimaal 1 jaar klinische behandeling of 30 weken ambulant. De specifieke in- en exclusiecriteria zijn beschreven in de programmahandleiding.

Het programma Grip op Agressie is vrij beschikbaar voor het veld (VG, GGZ, forensische zorg). Het volgen van een scholing (2 dagdelen) is verplicht. Na afronding van de scholing wordt het ondersteunend filmmateriaal toegezonden.

Contact

Disclaimer

Printer Friendly, PDF & Email