WWJK

Weet Wat Je Kan

Product van Kenniscentrum Trajectum op 13 april 2023

Weet wat je kan (WWJK)

‘Weet wat je kan, in gesprek over LVB’ is een systeemgerichte module psycho-educatie over een lichte verstandelijke beperking (LVB). De module biedt een methode om met de cliënt en zijn naasten het gesprek aan te gaan over de beperking, hen te informeren en te adviseren. De module is ontwikkeld voor de forensische psychiatrie, maar ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen. 

Achtergronden

De module is tot stand gekomen met ondersteuning van het programma KFZ (Kwaliteit forensische zorg). De module werd ontwikkeld door het kenniscentrum van Trajectum in samenwerking met Transfore. Adviesgroepen van cliënten hebben daarbij een belangrijke adviserende rol gehad, waardoor de module goed is afgestemd op de leerstijl en de belevingswereld van mensen met een LVB.      
In 2020 werd de module door de Erkenningscommissie Justitiële interventies beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. Dat houdt in dat de module een solide theoretische basis heeft en dat het programma een goede opzet kent.

Praktijkervaring

Diverse evaluatieonderzoeken hebben laten zien dat zowel cliënten als trainers de module positief waarderen. In het WWJK handboek worden de belangrijkste onderzoeken beschreven, met een verwijzing naar publicaties. De module wordt gebruikt in tientallen instellingen in Nederland, en is vertaald in het Deens.

Verspreiding

Het kenniscentrum stelt zich tot doel bij te dragen aan kwalitatief verantwoorde en effectieve begeleiding en behandeling voor (SG)LVB-cliënten, onder meer door producten te ontwikkelen en te delen. De WWJK materialen zijn dan ook zonder kosten te downloaden. Ze mogen in de originele vorm worden gebruikt door gekwalificeerde hulpverleners bij de behandeling en begeleiding van mensen met een LVB. Alleen voor de online module is een abonnement bij een e-health aanbieder vereist.

Voor vragen, overleg en feedback kunt u terecht bij:      
Kenniscentrum Trajectum kenniscentrum@trajectum.info

Scholing

Scholing kan voor een belangrijk deel via zelfstudie verlopen. Het volgen van een workshop is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Voor meer informatie en aanmelding zie de pagina Scholing in de methode Weet wat je kan (WWJK)

Materialen

Begin 2023 hebben we een rapport opgeleverd bij het KFZ waarin we de e-module hebben geëvalueerd en doorontwikkeld. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het KFZ rapport. Op basis van dit rapport zijn de instructie- en implementatiematerialen aangepast. Hieronder vind je de laatste versies van alle materialen:

wwjk

 

Video

Deze video’s zijn, net als de methode WWJK, ontwikkeld door Trajectum in samenwerking met Transfore, en met de financiële middelen en inhoudelijke ondersteuning van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).

Disclaimer

 

Printer Friendly, PDF & Email