Trajectum maakt zich sterk voor suïcepreventie.

Suïdepreventie bij Trajectum

Product van Kenniscentrum op 13 april 2023

Trajectum maakt zich sterk voor suïcidepreventie. In het voorkomen van een zelfdoding kan iedereen een bijdrage leveren. Contact maken, vragen durven stellen, doorvragen en luisteren kan levensreddend zijn. 

Klinisch psycholoog en psychotherapeut Teunis van den Hazel vertelt in zijn TrajectumTalk op indrukwekkende wijze over hoe we binnen Trajectum werken aan suïcidepreventie.

De behandeling van suïcidaal gedrag
De behandeling van suïcidaalgedrag bij mensen met een LVB bestaat vooral uit het de volgende dingen: 

  • Sensitiviteit: herkennen van de signalen en risicomomenten 
  • Responsiviteit: Snel en passend reageren op deze signalen en risicomomenten 
  • Beveiligen van de omgeving 
  • Het behandelen van de stoornissen waarmee de suïcidaliteit samenhangt; met name depressie, psychose en traumagerelateerde stoornissen 
  • Het versterken van de regulerende vaardigheden; spanning, stemming, emoties.  

De behandeling van suïcidaal gedrag zou meer gericht kunnen zijn op diegenen die eerder suïcidaal gedrag vertoonden. Want, suïcidaal gedrag zelf is de beste voorspeller èn de belangrijkste risicofactor voor suïcide.  

Benadering
Suïcidaal gedrag is geen symptoom van een ziekte, maar doelgericht gedrag, al dan niet op basis van een bewuste keuze. Wanneer we suïcidaal gedrag als een inadequate coping zien is het meer vanzelfsprekend om de behandeling nadrukkelijker op de persoon te richten. Het is de persoon zelf die suïcidaal gedrag inzet, als een reactie op de ervaren hopeloosheid, en dus niet de depressie, of de uitzichtloosheid.    

Vertelplaten suïcidepreventie

Vertelplaten voor cliënten
We ontwikkelden vertelplaten om een gesprek met cliënten makkelijker te maken en om cliënten te ondersteunen. Er zijn cliënten die gemakkelijker in beelden denken dan in woorden. 

Beelden kunnen veel zeggen, kunnen leiden tot een gesprek, kunnen het vragen en doorvragen makkelijker maken.
Bekijk de vertelplaten voor cliënten hier.
Look at the storyboards  for clients in English here.

Vertelplaten voor begeleiders 
Iedere collega heeft een eigen verhaal over zelfdoding in zijn of haar leven, familie, kring van naasten of werk. Deze ervaringen doen altijd wat met je. De sensitiviteit en responsiviteit van een team is er mee geholpen wanneer er een open gesprek gevoerd kan worden over suïcidaal gedrag; een dreigende zelfdoding. De vertelplaten voor begeleiders zijn bedoeld om een gesprek over deze dreiging tot stand te brengen of om tot verdieping te komen.  
Bekijk de vertelplaten voor begeleiders hier. 
Look at the storyboards  for caregivers in English here.
 


Samenwerking met 113 zelfmoordpreventie

Trajectum werkt samen met 113 zelfmoordpreventie om meer bekendheid te geven aan de specifieke uitdagingen in de aanpak van suïcidepreventie bij mensen met een LVB. Uit deze samenwerking zijn al verschillende producten ontstaan.  

Factsheet  

In 2022 heeft Trajectum samen met 113 zelfmoordpreventie en het landelijk kenniscentrum LVB een factsheet suïcidaliteit en LVB ontwikkeld. Teunis van den Hazel zegt er het volgende over: 

"We zijn er trots op dat suïcidepreventie nu op de agenda staat van het Landelijk Kenniscentrum LVB en dat de LVB doelgroep nu op de agenda staat bij 113 Zelfmoordpreventie. Want mensen met LVB zijn nou eenmaal kwetsbaarder in hun suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag".   

Handreiking ‘Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB’ 

Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met professionals uit het jeugdnetwerk, jongeren met ervaringskennis en 113 zelfmoorpreventie. Het is bedoeld om praktische handvatten te bieden aan zorgprofessionals die werken met jongeren met een LVB. Je vindt de handreiking hier.

Video over gebruik vertelplaten 
Vanuit de samenwerking met 113 suïcidepreventie is een mooie video opgenomen, waarin Teunis van den Hazel aan de hand van een praktijkvoorbeeld laat zien hoe je de vertelplaten kunt inzetten. Bekijk de video hier.
 

ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program) 

Assip is een aan de reguliere behandeling toegevoegde kortdurende psychotherapie, die effectief is gebleken bij mensen zonder een verstandelijke beperking.  

Het doel is dat deze behandeling leidt tot een vermindering van het aantal suïcidepogingen en suïcides, en om meer inzicht te krijgen in wat bij deze persoon nodig is om deze risico’s te verminderen. 

Onderzoek binnen Trajectum
Op dit moment passen we Assip toe bij cliënten van Trajectum die een suïcidepoging deden en klinisch zijn opgenomen. We onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn voor onze cliënten met een LVB. Ook onderzoeken we de effecten van een Assip behandeling; gaan cliënten minder suïcidaal denken, minder suïcidaal doen, communiceren zij eerder en/of meer over hun suïcidale gedachten en gevoelens? Bovendien vullen we het bestaande behandelprogramma aan met tekeningen. Deze verduidelijken de inhoud van de therapie.  

Printer Friendly, PDF & Email