CCAF keurmerk voor FACT team regio Twente

CCAF keurmerk voor FACT team regio Twente

30 maart 2021 , Lilian Timmer

Het jongste FACT team van Trajectum, actief in de regio Twente met thuisbasis Enschede, heeft het CCAF keurmerk ontvangen. Deze is afgegeven op de veldnorm Flexible ACT LVB. Het team scoorde op alle deelonderwerpen voldoende tot uitstekend. Alle FACT teams van Trajectum (Zwolle, Groningen, Enschede en twee teams in Zutphen) zijn hiermee nu gecertifieerd. 

Aan de audit ging een intensieve periode vooraf. Aan de norm voldoen terwijl een belangrijk deel van de behandeling/contacten digitaal plaatsvonden vanwege COVID-19, was niet gemakkelijk. 

Het behandelmodel Flexible ACT LVB
De cliënten die door het Flexible ACT LVB-team worden behandeld en begeleid, hebben een licht verstandelijke beperking. Dit in combinatie met vaak ernstige psychiatrische problematiek. Het uit zich in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. 

In het FACT team Twente hebben veel cliënten forensische problematiek. De FACT teams ondersteunen cliënten praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn: 

  • de zorg bij hem of haar thuis
  • de focus op herstel
  • het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders mede behandelaars
  • de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek
  • de mogelijkheid om de zorg snel te intensiveren door het hele team 
  • en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van Flexible ACT LVB-teams in onafhankelijke audits op teamstructuur, teamproces, diagnostiek/behandeling/interventies, zorgorganisatie, maatschappelijke zorg, monitoring en professionalisering. . Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Flexible ACT LVB-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. 

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met het keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Flexible ACT LVB-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken. Onderzoekt toont aan dat deze teams betere resultaten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie
Het keurmerk  is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF.

 

Printer Friendly, PDF & Email