Forensische scherpte

De Rooyse Wissel en Trajectum presenteren 1e definitie ‘forensische scherpte’

11 mei 2021 , Trajectum

(English below)

Maartje Clercx, Marije Keulen (De Rooyse Wissel) en Robert Didden (Trajectum/Radboud Universiteit Nijmegen) deden gezamenlijk onderzoek naar forensische scherpte.

Belangrijke term

“Forensische scherpte” is inmiddels een belangrijke term in de forensische zorg. Hiermee wordt bedoeld dat medewerkers altijd alert moeten zijn. Verschillende mensen leggen “forensische scherpte” echter ook anders uit. Er is geen standaard definitie. Dit maakt het moeilijk om forensische scherpte te meten, of er onderzoek naar te doen.

Eerste definitie

In het eerste artikel wordt op basis van consensus onder 700 professionals een eerste definitie gepresenteerd. Dit artikel kun je vinden op de website van Taylor & Francis Online.

Meetinstrument 'forensiche scherpte'

De volgende stap in het onderzoek is het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument. Ook willen we kijken welke eigenschappen samenhangen met forensische scherpte. Hebben medewerkers die heel forensisch scherp zijn bijvoorbeeld minder stress? Al deze stappen moeten uiteindelijk leiden tot een training in forensische scherpte.

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Robert Didden, via tel. 088 929 70 00
 
Rooyse Wissel and Trajectum offer first definition on “forensic vigilance”

Maartje Clercx from secure hospital “de Rooyse Wissel” conducts research into “forensic vigilance”. She collaborates with Robert Didden (Trajectum/Radboud University Nijmegen) and Marije Keulen de Vos (de Rooyse Wissel).

Important terminology

This “forensic vigilance” has become a very important term in forensic healthcare in the Netherlands. It means that staff in forensic healthcare always have to be alert. For the term “forensic vigilance” exist many different explanations. There is not standard definition. This makes it difficult to measure forensic vigilance, or to research the concept. This is why this research is conducted.

Definition

In the first study the authors present a first definition on the basis of consensus among 700 Dutch forensic professionals. This article can be found on the website of Taylor & Francis Online. 

Measuring instrument

The next step in this research is to develop a psychometrically sound measure. We also want to study whether certain characteristics are linked to forensic vigilance. For example: do those with high levels of forensic vigilance experience less stress? All these steps are aimed at developing a training in forensic vigilance.

More information
If you need more details regarding this research, you can contact Mr. Robert Didden via +31 (0)88 929 70 00

Printer Friendly, PDF & Email