Deense interesse methodieken Trajectum

Deens bezoek voor Trajectum

24 januari 2019 , Kenniscentrum Trajectum

Het was alweer de vierde keer dat er vandaag een delegatie uit de Deense gemeente Aalborg Boschoord en het Kenniscentrum van Trajectum bezocht.

Samenwerking

De samenwerking tussen Trajectum en Aalborg viert haar vijfjarig lustrum. In die periode is vanuit Trajectum scholing verzorgd in Denemarken en zijn er diverse behandelprogramma’s in gebruik genomen. Zo is er in Aalborg gestart met het verslavingsprogramma 'Ge-Zonder Leven' (klinisch en ambulant). Vervolgens is 'Weet Wat Je Kan' (psycho-educatie LVB) geïmplementeerd. En nu is 'Grip op Agressie' vertaald en wordt er in 2019 gestart met de implementatie. Aan het Kenniscentrum is opnieuw gevraagd om de scholing in Denemarken te verzorgen.

Er is ook interesse in het onderzoeksprogramma en het SGG-behandelaanbod.

Evaluatie

In Denemarken worden de programma’s ook nadrukkelijk geëvalueerd. Dit gebeurt op een iets andere wijze dan binnen Trajectum waardoor nieuwe leerpunten ontstaan.

Uit de procesevaluatie in Aalborg blijkt dat cliënten en medewerkers zeer enthousiast en tevreden zijn over de inhoud en de resultaten. Denemarken evalueert ook op de meerwaarde voor de samenleving.  In welke mate wordt een beroep gedaan op voorzieningen en politiecontacten en zijn de kosten voor de samenleving? Ook deze resultaten zijn in Denemarken positief.

Het spreek voor zich: Trajectum ervaart de kennisuitwisseling met Aalborg zeer positief!

 

Printer Friendly, PDF & Email