Het nieuwe FACT-team Stedendriehoek van Trajectum behandelt zo’n 100 cliënten in en om Zutphen, Deventer en Apeldoorn.

FACT-team Stedendriehoek: hoe werkt het?

09 maart 2023 , Communicatie & PR

Hoe werkt een FACT-team?

Het nieuwe FACT-team Stedendriehoek van Trajectum behandelt zo’n 100 cliënten in en om Zutphen, Deventer en Apeldoorn. Deze cliënten hebben een lichtverstandelijke beperking en daarbij gedrags-, psychiatrische, forensische en/of verslavingsproblematiek. Het FACT-team biedt behandeling aan huis, maar hoe ziet zo’n behandeling er eigenlijk uit?

“Dat verschilt enorm per cliënt,” vertelt Danique Rood, teamleider van het FACT-team Stedendriehoek. “Het is maar net wat iemand nodig heeft. Vaak hebben onze cliënten veel praktische problemen, bijvoorbeeld geen huis, geen inkomen of grote schulden. Daarnaast hebben ze ook behandeling nodig om de psychiatrische problemen aan te pakken of beheersbaar te maken. Wij kijken naar wat iemand nodig heeft en passen daar de hulp op aan.”

Afwassen
Een deel van de cliënten heeft een forensische titel en is dus verplicht mee te werken aan behandeling. Een ander deel heeft dat niet. Niet iedereen is enthousiast om mee te werken, maar het team zet alles op alles om met de cliënt tot een goede behandelrelatie te komen. Danique: “We gaan heel vaak langs, blijven bellen, appen of doen briefjes door de deur. Vaak kunnen we door laagdrempelig te beginnen, langzaamaan het vertrouwen winnen van een cliënt. Dat betekent dat we soms letterlijk de afwas weg staan te werken, als dat nodig is.”

Een voorbeeld uit de praktijk
“Het mooie aan dit werk is dat we door die praktische zaken te regelen veel problemen kunnen voorkomen,” vertelt Sanne. “Zo hebben we een cliënt die na een lange behandeling uitgestroomd was bij Trajectum. Hij was op dat moment stabiel en had geen behoefte aan begeleiding. Maar na een paar maanden ging het toch weer mis, mede door zijn verslavingsproblematiek. Hij veroorzaakte overlast en er waren veel calamiteiten waar hij bij betrokken was. Wij hebben hem geholpen bij het vinden van een woning en bezoeken hem thuis om hem te ondersteunen bij het opruimen en schoonhouden van zijn woning. We gaan met hem mee naar de Voedselbank, bellen hem wakker als hij ergens heen moet of begeleiden hem en ondersteunen het contact met zijn dochter. Door hier aandacht voor te hebben, lopen de spanningen bij hem zo min mogelijk op en vermindert het risico dat hij weer terugvalt in zijn verslaving.”

Praktisch en gericht op behandeling
GZ-psycholoog Sanne Boverhof: “Pas als de basis op orde is, kunnen cliënten ook aan zichzelf werken. Dat betekent dat onze maatschappelijk werkers soms eerst aan de slag gaan met het wegwerken van schulden, post openmaken, huisvesting regelen, dat soort dingen. Maar we gaan ook mee naar de dokter of de tandarts, als dat moet. We streven er natuurlijk wel altijd naar dat we vanuit het oplossen van die praktische problemen, ook aan de slag kunnen met de psychische behandeling.” De behandeling is gericht op herstel. Dat betekent dat het FACT-team zich richt op het verminderen van de symptomen, het leren omgaan met een aandoening of kwetsbaarheid en het verhogen van kwaliteit van leven.

Blijven doorzetten
Herstel is vaak een brug te ver voor deze groep cliënten. Het leven verloopt vaak met ups en downs. Onderzoeker Laura Neijmeijer deed bij Trajectum onderzoek naar het effect van FACT bij de LVB-doelgroep. Zij concludeert dat cliënten op verschillende gebieden beter gaan functioneren, dat woonomstandigheden verbeteren en de sociale overlast afneemt. Maar, zegt zij: “FACT produceert geen blije, aangepaste modelburgers. Kleine veranderingen hebben vaak veel tijd nodig, financiële problemen zijn moeilijk oplosbaar en betaald werk is voor veel cliënten een brug te ver.”

Blijven volhouden
Dat herkent het FACT-team Stedendriehoek ook. Ze zien ook dat cliënten het waarderen dat er langdurig en menselijk contact is. Soms na langdurig doorzetten. “Een deel van het succes is dat we blijven proberen. We stoppen niet als het lastig is, maar we blijven proberen om hulp te bieden,” vertelt Sanne. “We merken dat cliënten ons daardoor meer beginnen te vertrouwen. We lopen niet weg als ze gek doen, maar kijken wat ze nodig hebben.” Cliënten blijven daardoor vaak langere tijd in beeld, zodat er ook daadwerkelijk werk gemaakt kan worden van de behandeling.

Doorverwijzen naar het FACT-team of overleggen over een cliënt? Neem contact op met het aanmeldbureau van Trajectum via 088 929 50 02 of aanmelden@trajectum.info. Het aanmeldbureau is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. Aanmelden kan ook via Zorgdomein.

 

 

 

Printer Friendly, PDF & Email