beuken

   boschoord
FPK de Beuken

Contactgegevens

Bezoekadres
Boylerstraat 4
8387 XN Boschoord
Postadres
Boylerstraat 4
8387 XN Boschoord
Telefoon
088-9297000
Routebeschrijving

Locatiebeschrijving

FPK de Beuken is er voor jou, als je het nodig hebt om je behandeling op een streng gesloten afdeling te krijgen. Je hebt dan TBS, PIJ, RM (rechterlijke machtiging) en andere strafrechtelijke titels. Je moet dus van de rechter verplicht zorg krijgen.

Stap voor stap 
Eerst word je uitgebreid geobserveerd. De behandelaren leren dan veel over je. Ze stellen dan ook een diagnose. Hiermee stellen ze vast waar jij last van hebt en mee geholpen moet worden. Daarna begint de behandeling. Je werkt dan stap voor stap naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid toe. Later ga je naar het besloten terrein van 't Wold of Berkelland. Hierna naar locatie 't Mastler. Via die plekken krijg je steeds meer een plekje in de samenleving.

Kwetsbare mensen
Er zijn ook afdelingen op FPK de Beuken die jou helpen als je een autisme-spectrum-stoornis hebt. Of als je psychotisch kwetsbaar bent. Als je je niet goed kunt ontwikkelen. Of als je last hebt van trauma's.

Probleemgedrag
Val je op andere afdelingen van Trajectum terug in ernstig probleemgedrag? En heb je tijdelijk gesloten crisisinterventie nodig? Dan kun je op FPK de Beuken terecht.

Ortho-psychiatrisch
Tot slot kun je bij FPK de Beuken komen wonen als je een ortho-psychiatrische behandeling  krijgt voor SGLVB (Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk Beperkt). Dan is het vaak op gewone plekken in de GGZ niet gelukt. Voor deze behandeling heeft FPK de Beuken een erkenning voor een Kliniek Intensieve Behandeling (KIB).

Bezoekregels

Wilt u graag een cliënt van FPK De Beuken bezoeken? Wij verwachten dat onderstaande informatie dan zal bijdragen aan een goede voorbereiding van het bezoek en we zien uw komst met plezier tegemoet.

 • Alle bezoekers worden eerst gescreend door maatschappelijk werk.
  Bezoek tijden op zaterdag en zondag zijn van 13:00-17:00 tenzij dit anders is afgesproken.
 • Als u op bezoek wilt komen dient u dit minimaal 3 dagen voor de bezoekdag aan te geven bij groepsleiding.
 • De eerste keren zal het bezoek begeleid worden waar groepsleiding bij aanwezig is. Daarna wordt er per persoon gekeken of het bezoek ook onbegeleid kan plaats vinden. Deze beslissing zal gemaakt worden tijdens een teamoverleg. 
 • U moet zich legitimeren met een geldig legitimatie bewijs.
 • Als er spullen worden mee gebracht moet dit overlegd worden met groepsleiding voorafgaande het bezoek. Is er geen sprake van overleg dan kunnen de spullen niet mee naar de afdeling. Deze spullen worden gecontroleerd bij de ingang en er kan nogmaals een controle plaats vinden op de afdeling. 
  Persoonlijke eigendommen worden gecontroleerd, indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u deze spullen bewaren in een kluis bij de portier.
 • Medicatie, mobiele telefoons en verboden middelen mogen niet mee worden genomen naar de afdeling.
 • Een cliënt mag maximaal vier bezoekers tegelijk ontvangen tenzij anders is afgesproken. Begeleide bezoeken duren 1,5 uur.
  Bezoekers onder de 18 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
 • De cliënt mag bezoek op kamer ontvangen of in de daarvoor bestemde bezoekersruimte, tenzij er andere afspraken zijn.
 • Bezoek blijft gedurende bezoektijd op kamer of in de bezoekersruimte.
 • Bezoek met kinderen kan niet plaats vinden op de afdeling maar in de bezoekersruimte. 
 • Bezoeken kunnen op uw verzoek of op verzoek van groepsleiding worden geëvalueerd.
 • U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van Trajectum. 
 • Mocht de bezoeker de orde en veiligheid in gevaar brengen door o.a. invoer contrabande of zich niet houden aan de aanwijzingen, dan wordt de bezoeker onmiddellijk de toegang verboden. Er zal eerst een gesprek dienen te volgen met betreffende bezoeker en het MDO zal een uitspraak doen over het vervolg.
 • Indien sprake is van een strafbaar feit kan dit reden zijn voor aangifte

Uitzondering

 • functioneel bezoek (advocaten/reclassering ambtenaar/wettelijk vertegenwoordiger/cliënt vertrouwens persoon) mogen digitale gegevensdragers/ communicatieapparatuur meenemen in de kliniek maar moet dit melden. De apparatuur zal door portierdienst worden voorzien van een verzegelingslabel die bij vertrek onbeschadigd moet worden getoond. Gebruikmaking van het WiFi netwerk is echter niet toegestaan.
 • Indien de verzegeling is beschadigd, zal de afdeling waar de bezoeker is geweest op de hoogte worden gesteld van een mogelijke overtreding van het datadrager beleid binnen De Beuken n.a.v. het bezoek

Toelichting verzegeling: Met het verzegelingslabel is de portierdienst in staat te controleren of het apparaat dat mee naar buiten komt hetzelfde apparaat is dat mee naar binnen is gegaan. 

 

Printer Friendly, PDF & Email