beuken

   boschoord
FPK de Beuken

Contactgegevens

Bezoekadres
Boijlerstraat 4
8387 XN Boschoord
Postadres
Boijlerstraat 4
8387 XN Boschoord
Telefoon
088-9297000
Routebeschrijving

Locatiebeschrijving

FPK de Beuken is er voor jou, als je het nodig hebt om je behandeling op een streng gesloten afdeling te krijgen. Je hebt dan TBS, PIJ, RM (rechterlijke machtiging) en andere strafrechtelijke titels. Je moet dus van de rechter verplicht zorg krijgen.

Stap voor stap 
Eerst word je uitgebreid geobserveerd. De behandelaren leren dan veel over je. Ze stellen dan ook een diagnose. Hiermee stellen ze vast waar jij last van hebt en mee geholpen moet worden. Daarna begint de behandeling. Je werkt dan stap voor stap naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid toe. Later ga je naar het besloten terrein van 't Wold of Berkelland. Hierna naar locatie 't Mastler. Via die plekken krijg je steeds meer een plekje in de samenleving.

Kwetsbare mensen
Er zijn ook afdelingen op FPK de Beuken die jou helpen als je een autisme-spectrum-stoornis hebt. Of als je psychotisch kwetsbaar bent. Als je je niet goed kunt ontwikkelen. Of als je last hebt van trauma's.

Probleemgedrag
Val je op andere afdelingen van Trajectum terug in ernstig probleemgedrag? En heb je tijdelijk gesloten crisisinterventie nodig? Dan kun je op FPK de Beuken terecht.

Ortho-psychiatrisch
Tot slot kun je bij FPK de Beuken komen wonen als je een ortho-psychiatrische behandeling  krijgt voor SGLVB (Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk Beperkt). Dan is het vaak op gewone plekken in de GGZ niet gelukt. Voor deze behandeling heeft FPK de Beuken een erkenning voor een Kliniek Intensieve Behandeling (KIB).

Bezoekafspraken

Voor het eerst op bezoek
 • Voordat het bezoek plaats heeft, wordt de bezoeker door het maatschappelijk werk gescreend. 
 • Onderdeel van deze screening is dat bij het eerste bezoek er begeleiding is, voor kennismaking en uitleg van de dagelijkse gang van zaken op de afdeling en in de kliniek. 
 • Tevens zullen onderstaande bezoekregels worden uitgereikt in een apart document. 
Tijdens het bezoek
 • Het bezoek kan plaatsvinden in de eigen verblijfsruimte, tenzij begeleiding dat in verband met de veiligheid of orde dat anders bepaald heeft. 
 • De bezoektijden zijn op zaterdagmiddag en zondagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
 • Bezoek van een advocaat, de vertrouwenspersoon, een justitiële autoriteit of de (hoofd)inspecteur voor de gezondheidszorg is altijd toegestaan.
Geldende regels ten aanzien van bezoek zijn
 • Het bezoek dient minimaal drie dagen voor de bezoekdag schriftelijk of telefonisch te worden aangevraagd bij de groepsleiding van de afdeling. 
 • Uitzonderingen hierop kunnen door een teammanager worden genomen. 
 • Het bezoek dient zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van Trajectum. 
 • Een cliënt mag maximaal vier bezoekers tegelijk ontvangen, tenzij de teammanager in overleg met behandelaar anders beslist.
 • Bezoekers onder de 18 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
 • Kinderen onder de 16 jaar worden niet toegelaten op de woonafdeling en op de binnenplaats. Aan hen wordt bezoekmogelijkheid geboden in de patio. 
 • Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie of portier, waarbij zij zich dienen te legitimeren. 
 • Bezoekers dienen zich aan de huisregels en aan de aanwijzingen van de medewerkers te houden. 
 • Bezoekers kunnen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van gevaarlijke of verboden voorwerpen. Voor bezoekers zijn lockers beschikbaar om de voorwerpen die zij niet mee het gebouw in mogen nemen in op te bergen. 
 • Bezoek dat deelname aan de controle weigert, of niet voldoet aan de aanwijzingen van medewerkers, kan de toegang worden ontzegd.
 • Bezoekers mogen geen tassen mee naar binnen nemen, tenzij medewerkers in een bepaald geval anders bepalen.

FPK de Beuken

Printer Friendly, PDF & Email