fact

Internationale belangstelling voor FACT-methodiek

17 januari 2019 , PR & Communicatie

Onlangs is een Trajectum artikel over (F)ACT voor mensen met een LVB gepubliceerd in het Journal for Policy and Practice in Intellectual Disabilities (Neijmeijer, Didden, Nijman & Kroon, 2018). Het artikel beschrijft tegen de achtergrond van de internationale stand van zaken rond (F)ACT voor mensen met een LVB, de ontwikkeling van het (F)ACT LVB model in Nederland.
 
Het (F)ACT model kent zijn oorsprong in de GGZ. (F)ACT wordt internationaal op grote schaal toegepast bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals recidiverende psychosen, die vaak in het verleden meermalen (gedwongen) opgenomen zijn geweest. Een aanzienlijk deel van de doelgroep is zorgmijdend dan wel niet gemotiveerd tot zorg. Doel van (F)ACT is het voorkómen en bekorten van opnames en het bevorderen van het herstelproces van cliënten. Daartoe bieden (F)ACT-teams intensieve, outreachende, multidisciplinaire behandeling en (bemoei)zorg op diverse levensgebieden.
 
De afgelopen jaren wordt (F)ACT ook steeds vaker toegepast ten behoeve van andere cliëntengroepen, zoals jongeren, forensische cliënten en mensen met een LVB en bijkomende psychiatrische, gedrags- en/of verslavingsproblematiek. Trajectum is met inmiddels vijf teams (inter)nationaal één van de voorlopers op het gebied van (F)ACT LVB.
 
In het artikel beschrijven we ook de eerste praktijkervaringen met (F)ACT LVB. Zowel cliënten als FACT-teamleden en verwijzers uiten zich positief over deze nieuwe manier van zorg. Hoewel het veel geduld en doorzettingsvermogen van de teams vraagt, gaan veel cliënten na verloop van tijd beter functioneren en veroorzaken ze minder sociale overlast. Cliënten waarderen vooral de praktische hulp op het gebied van werk, financiën en huisvesting – naast de betrokken houding van FACT-teamleden. (F)ACT LVB teams zijn in staat gebleken om een doelgroep binnen te halen die voorheen tussen wal en schip viel. We komen tot de conclusie dat de implementatie van (F)ACT LVB hoge eisen stelt aan het commitment, de flexibiliteit en het ondernemerschap van organisaties. Daarnaast zijn aanpassingen in het financieringsstelsel nodig om (F)ACT LVB ook op langere termijn te kunnen blijven aanbieden.

Publicatie Journal for Policy and Practice in Intellectual Disabilities (F)ACT

Printer Friendly, PDF & Email