Kwaliteitsrapport 2018

Kwaliteitsrapport in het kader van het VGN

28 mei 2019 , PR & Communicatie

Kwaliteitsrapport

Dit is het derde jaar dat Trajectum werkt aan kwaliteit vanuit het VGN kwaliteitskader. Na de deelname aan de proeftuin in 2016 is in de jaren daarna gewerkt aan het verder ontwikkelen en inrichten van de kwaliteitscyclus. Teamreflectie is daarin voor Trajectum een speerpunt. Het Leef- en Werkklimaatonderzoek dat sinds 2014 binnen Trajectum wordt uitgevoerd, blijft een sterk kwaliteitsinstrument in dit kader. In 2018 is dan ook besloten om dit instrument structureel in te zetten in het kader van teamreflectie. Ook het deelnemen aan de kwaliteitsnetwerken van het EFP zijn waardevol in het kader van teamreflectie en van elkaar leren.

In 2017/2018 stond de locatie Boschoord gedurende 6 maanden onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugdzorg (IGj). Dit betekent dat er op een aantal specifieke thema’s extra aandacht is voor kwaliteit van zorg:

1.persoonsgerichte zorg

2.inzet van middelen en maatregelen

3.eigen regie van de cliënt

Deze thema’s komen terug in het kwaliteitsrapport.

Het rapport is ingedeeld op basis van de thema’s vanuit de handreiking VGN kwaliteitskader.

 

Printer Friendly, PDF & Email