praktijkboek Triple problematiek

Lancering Praktijkboek Triple Problematiek

12 maart 2020 , PR & Communicatie

Het eerste boek over psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking

Soms passen problemen van patiënten niet in één vakje. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor zogenaamde dubbeldiagnoseproblematiek, zoals het samengaan van verslaving en andere psychische stoornissen of verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problemen nog complexer zijn? Wat als er sprake is van triple diagnose problematiek? Oftewel het samengaan van psychische stoornissen, verslaving en een LVB?

Veel hulpverleners krijgen te maken met triple diagnose problematiek en dit vraagt veel van hen. Er zijn namelijk nauwelijks richtlijnen voor en  ook in opleidingen komt het weinig aan bod. Dit boek biedt praktische tips en handvatten voor de begeleiding en behandeling van mensen met triple diagnose problematiek. Ook bevat het achtergrondinformatie over het vóórkomen en oorzaken ervan alsmede de kenmerken van de doelgroep.

Het boek is geschreven voor begeleiders en behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdzorg, forensische zorg en maatschappelijke opvang. Maar ook voor huisartsen, praktijkondersteuners, sociale wijkteams en andere professionals die in hun praktijk te maken hebben met mensen met triple problematiek biedt het interessante kennis, inzichten en handvatten.

De auteurs zijn Neomi van Duijvenbode,  Joanneke van der Nagel en Robert Didden. Zij werken allen als behandelaar, onderzoeker én docent en verbinden in dit boek wetenschappelijke kennis met praktijkervaring rondom het thema triple problematiek. Dit is het derde boek over dit thema. Resultaat van een mooie samenwerking tussen collega’s van Tactus en Trajectum.

 

Bestelinformatie Praktijkboek Triple Problematiek
ISBN 9789088508226 | 184 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2020 | www.swpbook.com

 

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Trajectum biedt zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problemen. Het gaat om de juiste behandeling, bejegening en beveiliging op het snijvlak van gehandicaptenzorg, forensische zorg en psychiatrie. Op dit vlak is Trajectum toonaangevend. Trajectum behandelt veel cliënten met triple problematiek. Robert Didden werkt als onderzoeker bij Trajectum, als gz-psycholoog op de poli te Zutphen en is tevens als bijzonder hoogleraar ‘verstandelijke beperking, leren en gedrag’ verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Annemarie Lagrand, PR & Communicatie Trajectum: 06 13765371 / alagrand@trajectum.info×

https://data.swpportal.com/upload/books/covers/praktijkboek_triple_problematiek_505dc5.jpg

Download het omslag

Printer Friendly, PDF & Email