Onderzoek T. Bellemans over psychomotore therapie bij mensen met een LVB

Onderzoek Bellemans over psychomotore therapie bij mensen met LVB

04 juni 2021 , PR & Communicatie

Tina Bellemans – docent en psychomotore therapeut – toonde in haar onderzoek aan dat Psychomotorische therapie (PMT) goed kan werken bij mensen met een licht verstandelijke beperking, die daarnaast problemen hebben met het reguleren van hun boosheid en agressief gedrag. 

Zicht op PMT
Daarnaast kreeg zij meer zicht op hoe PMT werkt: namelijk via het vergroten van het lichaamsbewustzijn bij boosheid en het aanleren van coping vaardigheden. 

Meetinstrument
Als laatste ontwikkelde zij een meetinstrument (Boosheid Lichamelijke Signalen Interview voor mensen met een LVB) voor het in kaart brengen van lichaamsbewustzijn bij boosheid. Dit meetinstrument kan voor zowel praktijk als onderzoek dienen als hulpmiddel voor de evaluatie van behandeling. De inzichten die zijn verkregen in dit onderzoek sluiten goed aan bij het behandelprogramma Grip op Agressie, dat door Trajectum is ontwikkeld.

Bijdrage Trajectum
Trajectum deed op verschillende manieren mee met dit onderzoek. Onderzoeker en GZ-psycholoog de heer R. Didden begeleidde het onderzoek als promotor. Psychomotorisch Therapeut de heer J. van Belzen zette zich in voor de dataverzameling op locatie Boschoord. Verder werkten verschillende collega’s in het kader van Grip op Agressie samen. 

Verdiging proefschrift
Op 21 juni verdedigt Bellemans

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het proefschrift is in het Engels geschreven, maar het bevat een korte Nederlandstalige samenvatting. Voor vragen omtrent dit onderzoek kan contact worden opgenomen met Tina (t.bellemans@windesheim.nl) of Robert Didden (Trajectum/Radboud Universiteit).

Printer Friendly, PDF & Email