Het FACT-lvb-team van Zwolle heeft weer een certificaat van het CCAF binnen.

“Onze FACT-zorg wordt steeds beter, dit certificaat helpt daarbij”

25 november 2020 , PR & Communicatie

“Onze FACT-zorg wordt steeds beter, dit certificaat helpt daarbij”

Het FACT-lvb-team van Zwolle heeft weer een certificaat van het CCAF binnen. De teamleden helpen cliënten met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische aandoeningen en problemen op andere vlakken, zoals werk, wonen en relaties. Wendy van Drunen, teammanager ambulante zorg bij Trajectum: “De certificering haalden we niet met de hakken over de sloot, maar echt góéd.”  

De zorg en behandeling krijgen de cliënten in hun eigen omgeving, zoals het werk, thuis of de plek waar ze tijdelijk wonen (zoals het kortverblijfhuis of de gevangenis). 

Dat het FACT-lvb-team de certificering gehaald had, werd meteen gevierd met taartjes van de lokale bakker. Wendy: “Zo vanzelfsprekend om het te halen was het namelijk niet. FACT Zwolle heeft het de laatste jaren niet makkelijk gehad. We hadden veel wisselingen in het team, waardoor we steeds zoekende waren naar hoe we ons werk goed konden blijven doen. Daar hebben we hard voor moeten werken.”

FACT voor lvb

In Nederland zijn zo’n 300 FACT-teams. FACT, wat staat voor Flexible Assertive Community Treatment, is er voor mensen met een psychiatrische aandoening. Deze mensen hebben daarnaast problemen op andere gebieden, zoals wonen, werken en sociale contacten. Het FACT-team is er om hen te behandelen en te helpen. Dat gebeurt voor het grootste deel bij de cliënten thuis. Voor cliënten die ook een licht verstandelijke beperking hebben, zijn er speciale FACT lvb-teams. Ook het team in Zwolle is een lvb-team. “FACT lvb Zwolle was tien jaar geleden het eerste team dat vanuit het CCAF een certificering kreeg.” Lachend: “We hebben dus een naam hoog te houden!” 

Samen verantwoordelijk

Een van de kenmerken van FACT-teams is dat er niet alleen mensen in zitten met verschillende disciplines. “Denk aan een psychiater, GZ-psycholoog, casemanager, maatschappelijk werker en een verpleegkundige. Dat is bijzonder aan FACT: je doet het samen. Je hebt een shared caseload: het hele team zorgt voor de cliënten. Meestal hebben vier of vijf teamleden contact met de cliënt, de een wat meer dan de ander. Zo voelt iedereen zich verantwoordelijk. Ook werken we outreachend, waardoor we het allergrootste deel van ons werk buiten onze eigen locatie doen. Bij de cliënt thuis, dus.” 

Veel richtlijnen

Het CCAF vindt het belangrijk dat mensen met psychiatrische aandoeningen zorg krijgen via een bepaald model, dus via vastgestelde richtlijnen. Bij de cliënten van het FACT-lvb-team gaat het om het FACT-model. Met een certificering van het CCAF laat het team niet alleen zien dat ze werken met dit model, maar ook dat de resultaten bij de cliënten beter zijn dan als ze zonder dit model zouden werken. Dat is het doel van CCAF: de kwaliteit van zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen verbeteren. 
Eind september deed het CCAF een audit bij FACT Zwolle. “Zo deden ze interviews met de teamleden en onderzochten ze wat we doen en hoe. Ze onderzochten of onze behandelplannen up-to-date waren en keken naar de samenstelling van ons team. Ook keken ze of onze dossiers aan de eisen voldeden. Ook konden cliënten hun stem laten horen tijdens gesprekken met het CCAF.” 

Steeds verbeteren 

Hoewel het certificaat niet verplicht is voor FACT-teams, willen veel organisaties willen hem toch graag op zak hebben. “Je laat daarmee aan de buitenwereld zien dat je team goede FACT-zorg levert. En je hebt er veel aan. Naast een erkenning voor het werk geeft CCAF je ook punten die verbeterd kunnen worden. We gebruiken deze aanbevelingen om doelen op te stellen voor de komende jaren. Daardoor blijven we ons ontwikkelen. Over drie jaar is er een nieuwe audit. Dan hopen we te laten zien dat we de goede dingen nog steeds op orde hebben, en dat we de verbeterpunten hebben meegenomen en ons hebben ontwikkeld.”

Lees over het onderzoek naar FACT lvb 

Meer weten over de werkwijze van het FACT-lvb-team, en de cliënten die door dit team worden geholpen? Onderzoeker en verpleegkundige Laura Neijmeijer onderzocht hoe je mensen met een licht verstandelijke beperking én bijkomende gedragsproblemen het beste kunt helpen. Lees hier het interview met Laura. 
 

Printer Friendly, PDF & Email