Gewoon blijven doen. Dat is het uitgangspunt van Pro

Project Pro in de praktijk

18 oktober 2022 , Communicatie & PR

Project Pro, een initiatief van ASVZ, Pluryn en Trajectum, het CCE en de zorgkantoren VGZ en Zilveren Kruis, biedt langdurig wonen (24 uurszorg) aan 24 mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een intensieve ondersteuningsvraag. Zij verkeren in een perspectiefloze situatie met heftig probleemgedrag en veel uitplaatsingen. De begeleiding en behandeling die zij binnen het project Pro ontvangen, is beschreven in 'Pro in de praktijk'.  

Het document bespreekt de ontstaansgeschiedenis van Pro, de doelgroep en de doelstelling van Pro, hoe de aan Pro verbonden organisaties op dit moment de zorg aan de Pro-cliënten vormgeven, de randvoorwaarden en inhoudelijke ondersteuningskenmerken en de vragen en ontwikkelpunten voor de nabije toekomst. 

Innovatie in het landelijk zorgaanbod 
Plaatsing bij Pro vindt plaats voor de lange termijn: een cliënt heeft een Pro-status voor het leven. Pro is er niet alleen voor de huidige 24 cliënten. Pro wil daarnaast voorkomen dat er nieuwe cliënten komen die in de carrousel van uitstoting en doorplaatsing terechtkomen. Dit gebeurt door met het Pro-gedachtegoed een actieve bijdrage te leveren aan innovatie binnen de keten. Pro-cliënten verblijven bij Trajectum op de locatie in Eefde.

Meer informatie over Pro en het document 'Pro in de praktijk' is te vinden op het kennisplein gehandicaptensector.

Printer Friendly, PDF & Email