over trajectum

Strategische ambitie

Ons doel 

Ons strategische ambitie, dus ons doel, is om Trajectum als een excellente organisatie te laten functioneren. Dat betekent dat de organisatie hoogwaardige zorg kan bieden aan een complexe doelgroep. Daarbij gebruiken we onze eigen methodiek, die voldoet aan alle kwaliteitseisen van ons zelf en van buitenaf.

 

We maken gebruik van het Kenniscentrum, waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. We zijn vooruitstrevend en innoverend, wat betekent dat we het belangrijk vinden om onze zorg te blijven vernieuwen. 

 

De cliënt en zijn verwanten (familie, vertegenwoordigers) staan daarbij altijd voorop. Soms wat kunnen afwijken van de gebaande paden vinden we belangrijk, net als de verantwoordelijkheid die we voor onze cliënten en medewerkers hebben. Ook willen we dat zij zich altijd kunnen ontwikkelen. 

 

Onderwerpen die wij heel belangrijk vinden (onze kernwaarden) zijn:                   

  • Professioneel
  • Gelijkwaardig
  • Oplossingsgericht
  • Samenwerken
  • Veiligheid

Professioneel

Onze medewerkers zijn deskundig en hebben veel kennis. Daarmee maken we het verschil voor de bijzondere doelgroep die we helpen. Ons doel is om in die zorg voorop te lopen door onze kennis te blijven ontwikkelen. Elke medewerker neemt zijn verantwoordelijkheid - en nét een beetje meer.

Gelijkwaardig

Bij Trajectum is iedereen gelijkwaardig. Niemand is beter dan de ander. Vanuit die gelijkwaardigheid bereiken we de doelen die we samen hebben.

Oplossingsgericht

Onze clienten hebben een uiterst ingewikkelde zorgvraag. Ze hebben dus veel zorg nodig, die goed bij hen past. Dat vraagt iedere dag weer om een aanpak en behandeling die steeds hetzelfde is (consequent) en waar heel goed over na is gedacht (verfijnd). Daar hoort ook dat extra stapje bij. Als een bepaalde aanpak goed werkt, zetten we dit door. Wat niet werkt, daar stoppen we mee. We denken niet in problemen, maar in oplossingen.

Samenwerken

We werken als Trajectum voor onze cliënten en verwanten. Zij staan voorop. Dat zie je terug in de manier waarop wij met elkaar samenwerken. We zoeken elkaar op en helpen elkaar verder, bij het halen van de doelen die we samen hebben. 

Veiligheid

Veiligheid is een onlosmakelijk onderdeel van een waardevol leven. De kerntaak van Trajectum is om onze cliënten door de specialistische behandeling, bejegening en beveiliging te helpen ontwikkelen tot mensen die veilig zijn voor zichzelf en maatschappij. Veiligheid ís de basis van de relatie met cliënten en tegelijkertijd is een betrouwbare relatie noodzakelijk voor het creëren van veiligheid. Veiligheid ontstaat in de visie van Trajectum door een open leef- en werkklimaat op de groep, de relatie tussen behandelaar en cliënt en de omgang met elkaar.

De externe eisen rondom kwaliteit en veiligheid van zorg zijn gebundeld in het Trajectum kwaliteitskader. Vanuit dit kader verantwoorden we ons. In ons kwaliteitsmanagement systeem maken we afspraken hoe we aantonen dat we kwalitatief goede zorg leveren en systematisch leren en verbeteren. Als het nodig is, beschikken we ook over beveiligde voorzieningen.

Vrijheidsbeperkingen komen bij Trajectum voor wanneer de problematiek of het gedrag van de cliënten hierom vraagt of dit als strafmaatregel door justitie is opgelegd. Het is onze opdracht en ambitie om vrijheidsbeperking met de juiste proportionaliteit in te zetten en zo snel als verantwoord af te bouwen. We blijven vanuit bejegening acteren terwijl we begrenzen.

 

Printer Friendly, PDF & Email