Succesvolle lancering noordelijk expertisenetwerk VG verslaving

Succesvolle lancering noordelijk expertisenetwerk VG verslaving

19 oktober 2023 , Communicatie & PR

Maandag 16 oktober heeft de lancering plaatsgevonden van het expertisenetwerk VG verslaving Noord-Nederland. Alliade, De Zijlen, Trajectum, Van Boeijen en Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) bundelen in het expertisenetwerk hun krachten en kennis over de complexe VG- en LVB-doelgroepen met verslavingsproblematiek. Door kennis- en expertise te bundelen willen de vier organisaties zich de komende jaren ontwikkelen tot expertisenetwerk rondom de complexe VG-doelgroep in Noord-Nederland. 

Lancering expertisenetwerk

Voor de lancering togen zo’n 120 belangstellenden, allen werkend met de doelgroep cliënten met een verslaving naar Heerenveen. Een dag met als doel te inspireren, de werkwijze en meerwaarde van het netwerk toe te lichten én daarnaast de kennis en expertise op het gebied van verslaving te vergroten. Tijdens een boeiend programma werden de aanwezigen meegenomen in zaken waar het expertisenetwerk mee bezig is, zoals het ontwikkelen van een opleidingsprogramma.

Doelen expertisenetwerk

Het expertisenetwerk VG verslaving bestaat uit aandachtsfunctionarissen van de vijf genoemde organisaties. En is opgericht met als primair doel handvaten en optimale ondersteuning te bieden aan professionals die werken met de complexe VG doelgroep met verslavingsproblematiek. Door expertise en kennis bij betrokken professionals te vergroten wordt er gestreefd naar minder ontregelingen en crisissen op de woongroepen, het voorkomen van onnodige verhuizingen, evenals het voorkomen van onnodige wachtlijsten als gevolg van een gebrek aan passende plekken. Waarbij voor VNN het expertisenetwerk vooral tot doel heeft ondersteuning te bieden aan professionals die werken met verslaafde cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Vragen? Dan kunt u terecht bij Annet Sol: asol@trajectum.info

Printer Friendly, PDF & Email