Trajectum volgt lijn VGN: geen steun voor Bestuurlijke afspraken Wzd

Trajectum volgt lijn VGN: geen steun voor Bestuurlijke afspraken Wzd

17 januari 2024 , Communicatie & PR

Vanaf 1 januari 2024 zijn er door de minister en een afvaardiging van het werkveld nieuwe afspraken gemaakt voor het stappenplan dat zorgaanbieders volgen bij onvrijwillige zorg. Deze afspraken staan in de Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd). De VGN heeft begin december aangegeven de Bestuurlijke Afspraken Wzd niet te ondertekenen, omdat deze niet ver genoeg gaan.

De VGN gaat in overleg met de verschillende stakeholders over een manier waarop de Wzd wél ingrijpend kan worden veranderd, zonder afbreuk te doen aan de rechtspositie van de cliënt. Trajectum ondersteunt dit besluit en sluit zich hierbij aan. Zij heeft eveneens besloten de bestuurlijke afspraken niet te ondertekenen. De bestuurlijke afspraken zullen – met name voor onze doelgroep- nauwelijks aantoonbare lastenverlichting opleveren. Daarnaast is de forensische zorg niet meegenomen in de bestuurlijke afspraken. Trajectum vindt het van belang achter het besluit van de VGN te staan, om hiermee de noodzaak van een ingrijpende wetswijziging te onderschrijven.

Trajectum heeft vorig jaar geconstateerd dat de uitvoer van de wet Wzd binnen onze organisatie op meerdere vlakken uitvoeringsknelpunten kent, vanwege haar zorg aan cliënten met verschillende verblijfstitels. Trajectum is hierover met de ministeries VWS en V&J en de IGJ in gesprek gegaan en bereidt momenteel een aangepaste werkwijze voor. 

Printer Friendly, PDF & Email