boschoord

Uitkomsten oriënterend onderzoek inspectie bekend

04 juni 2020 , PR & Communicatie

PERSBERICHT

Trajectum zet verbetermaatregelen door

De Inspectie Justitie en Veiligheid constateert geen grote tekortkomingen rond het melden van incidenten. Trajectum gaat dan ook verder met de verbetermaatregelen die eerder al in gang zijn gezet. Vorig jaar bezocht de Inspectie Justitie en Veiligheid locatie Boschoord van Trajectum voor een oriënterend onderzoek naar aanleiding van media-aandacht.

 

De Inspectie heeft in haar onderzoek onder meer de werkwijze rond het melden van incidenten bekeken. Hieruit blijkt dat er bij Trajectum geen grote tekortkomingen zijn rond het melden van incidenten. Er is dan ook geen reden voor een vervolgonderzoek. Wel is het verzoek van de Inspectie dat Trajectum een audit uitvoert rond de werkwijze en de administratieve verwerking van incidenten. We nemen de Inspectie voor 15 september a.s. mee in de uitkomst van deze audit en de voortgang van de eerder ingezette verbeterplannen.

Geen structurele tekortkomingen incidenten

Raad van Bestuur Trajectum: “Het melden van incidenten is een ontzettend belangrijk onderdeel van het werk. We zien in de brief van de Inspectie de bevestiging dat er geen enkele aanleiding was om te denken dat er problemen zijn op dit gebied en Trajectum incidenten opzettelijk verkeerd meldt uit financieel gewin. Behalve een paar administratieve verbeterpunten is uit het oriënterend onderzoek ook gebleken dat we alle incidenten hebben gemeld, zoals dat ook van ons mag worden verwacht.”

“De brief van de Inspectie laat tevens zien dat we op de goede weg zijn. Trajectum heeft roerige tijden doorgemaakt, onder andere door de krappe arbeidsmarkt en onze moeilijke opdracht; de complexe cliënten die wij behandelen. Wij hebben hard gewerkt aan een plan van aanpak voor verdere verbeteringen en gaan op die voet ook verder. Voor de inspecties zijn deze vervolgstappen voldoende, daarmee laten ze zien dat ze vertrouwen hebben in onze aanpak.”

Doorwerken aan betere organisatie

Trajectum verbetert haar organisatie. Concreet betekent dit dat we werken aan een betere communicatie en meer transparantie en is er een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld. De uitvoering hiervan is in volle gang. Zo zijn de Raad van Bestuur en het management dichterbij de medewerkers en zichtbaar aanwezig op de locatie Boschoord. Dit zorgt voor duidelijkheid en transparantie in de organisatie.

De Raad van Bestuur: “Op alle fronten blijven we bij Trajectum samenwerken aan de ontwikkeling van cliënten, medewerkers en de organisatie als geheel. En we maken stappen voorwaarts. We zijn erg trots op de medewerkers van Boschoord over de voortgang die we maken.”

Noot voor de redactie
Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Marloes Eshuis, afdeling PR & Communicatie Trajectum:
06 57 95 61 27
meshuis@trajectum.nl
Printer Friendly, PDF & Email