coronavirus

Versoepelingen coronamaatregelen bij Trajectum

28 mei 2020 , PR & Communicatie

Versoepelingen coronamaatregelen bij Trajectum

Sinds mei zijn er landelijk een aantal versoepelingen met betrekking tot de coronamaatregelen bijgekomen. Ook Trajectum past haar maatregelen aan. Nog lange tijd zullen de hygiëne- en afstandsregels gelden, maar langzaamaan wordt er meer mogelijk in de zorg voor cliënten en bij bijvoorbeeld bezoekregelingen.

 

Trajectum blijft voorzichtig met het versoepelen van maatregelen. Het virus is een risico voor iedereen, maar zeker voor de kwetsbare doelgroep die bij Trajectum verblijft. Veel van onze cliënten leiden aan luchtwegaandoeningen of diabetes en lopen daardoor extra veel risico op overlijden door corona. Ook kan bij een uitbraak binnen Trajectum het aantal zieke personeelsleden erg oplopen. We doen er daarom alles aan om Trajectum coronavrij te houden.

Toch laten we langzaamaan een aantal maatregelen los, waardoor de kwaliteit van leven en werken binnen Trajectum weer wat aangenamer wordt voor iedereen.
 

Versoepelingen op de maatregelen
 • Cliënten mogen onder bepaalde voorwaarden weer bezoek krijgen. Zo komt het bezoek niet op de slaapkamer van de cliënt, maar in een ingerichte bezoekersruimte. Iedereen houdt zich aan de afstand- en hygiënemaatregelen. En er zijn regels voor het aantal bezoekers (meestal maximaal twee).
 • Er is meer contact in levende lijve mogelijk tussen cliënten en behandelaren. Ook hier houdt iedereen zich aan de regels en ontmoeten ze elkaar vooral in speciaal ingerichte ruimtes. Ondanks deze versoepeling blijft er ook digitaal contact mogelijk.
 • Cliënten kunnen weer naar de kapper, fysiotherapeut, tandarts en pedicure. Deze paramedici komen zoveel mogelijk op locatie, in plaats van dat de cliënten hen bezoeken. Als het niet op locatie kan, moet er worden gezorgd voor veilig vervoer. Dat betekent: het liefst op de fiets, niet meer dan twee personen in een auto, aandacht voor ventilatie (raam open) en schoonmaken. Als meerdere personen in een busje gaan, moet er ook genoeg ruimte zijn om afstand te houden.
 • De dagbesteding gebeurt nog zoveel mogelijk in de eigen groepen of in kleine groepen, die dan zo min mogelijk wisselen van samenstelling. Ook hier moeten cliënten en medewerkers zich aan de afstand-, hygiëne-, ventilatiemaatregelen houden.
 • Cliënten mogen weer buiten de eigen woning of buiten het terrein komen voor gerichte activiteiten als dit veilig kan. Veilig voor de cliënt, andere cliënten binnen Trajectum, onze eigen medewerkers en mensen buiten de instelling. Net als altijd wordt van tevoren een risico-inschatting gemaakt, maar nu kijken we ook naar risico’s van besmetting met corona. Ook schatten we in of cliënten zich tijdens deze activiteiten aan de maatregelen kunnen houden.
   
Afstand en hygiëne

Wat niet verandert zijn de afstand- en hygiënemaatregelen voor cliënten en medewerkers van Trajectum. We houden vast aan:

 • - 1,5 meter afstand houden
 • - Handen wassen met zeep
 • - Hoesten en niezen in de elleboog
 • - Geen handen schudden
Vragen?

Heeft u vragen over de versoepelingen of wilt u meer weten? Neem contact op met uw contactpersoon binnen Trajectum of bel ons via ons algemene nummer 088 929 50 01.

Printer Friendly, PDF & Email