zorgboerderij

   boschoord
Zorgboerderij de Eikenhof

Contactgegevens

Bezoekadres
Jongkindt Conincklaan 4
8387 GK Boschoord
Postadres
Jongkindt Conincklaan 4
8387 GK Boschoord
Telefoon
088-9297000
Routebeschrijving

Locatiebeschrijving

Kom je op de Eikenhof wonen? Dan herstel en ontwikkel je jouw sociale- en arbeidsvaardigheden. Je leert hoe je met andere mensen omgaat. Hoe het is om ergens te werken. Samenwerken vinden we daarbij heel belangrijk: bij het wonen, maar ook bij het werken. 

Sterke punten
Bij de behandeling richten we ons op de dingen waar jij goed in bent: je sterke punten. Tijdens het werk op de boerderij komen we erachter wat die sterke punten zijn. Hoe we die nog beter kunnen maken. 

Winkeltje en dieren 
Ook kun je werken in het winkeltje op De Eikenhof. Hier verkopen we boerenproducten. Door dit werk kun je al heel snel weer meedoen in de samenleving. Dat komt ook doordat de zorgboerderij makkelijk te bereiken is voor andere mensen. Er worden dus vaak dingen verkocht.

Je kunt ook dieren verzorgen op de boerderij. De dieren hebben mensen nodig hebben om te kunnen leven. Het is fijn om je betrokken te voelen. Cliënten vinden hun werk dan ook belangrijk en gaan er graag naartoe. 

Samen of alleen
Op de Eikenhof woon je in een groep van zes mensen. Of alleen, in één van de vier appartementen. Je werkt op de boerderij. Deze staat ergens anders op het terrein van Trajectum. Of je loopt stage op een andere plek. Naast wonen en werken kun je ook leuke dingen doen in je vrije tijd. Bijvoorbeeld kippen verzorgen of een eigen (moes)tuintje onderhouden. 

Bezoekafspraken

Voor het eerst op bezoek
 • Voordat het bezoek plaats heeft, wordt de bezoeker door het maatschappelijk werk gescreend. 
 • Onderdeel van deze screening is dat bij het eerste bezoek er begeleiding is, voor kennismaking en uitleg van de dagelijkse gang van zaken op de afdeling en in de kliniek. 
 • Tevens zullen onderstaande bezoekregels worden uitgereikt in een apart document. 
Tijdens het bezoek
 • Het bezoek kan plaatsvinden in de eigen verblijfsruimte, tenzij begeleiding dat in verband met de veiligheid of orde dat anders bepaald heeft. 
 • De bezoektijden zijn op zaterdagmiddag en zondagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
 • Bezoek van een advocaat, de vertrouwenspersoon, een justitiële autoriteit of de (hoofd)inspecteur voor de gezondheidszorg is altijd toegestaan.
Geldende regels ten aanzien van bezoek zijn
 • Het bezoek dient minimaal drie dagen voor de bezoekdag schriftelijk of telefonisch te worden aangevraagd bij de groepsleiding van de afdeling. 
 • Uitzonderingen hierop kunnen door een teammanager worden genomen. 
 • Het bezoek dient zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van Trajectum. 
 • Een cliënt mag maximaal vier bezoekers tegelijk ontvangen, tenzij de teammanager in overleg met behandelaar anders beslist.
 • Bezoekers onder de 18 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
 • Kinderen onder de 16 jaar worden niet toegelaten op de woonafdeling en op de binnenplaats. Aan hen wordt bezoekmogelijkheid geboden in de patio. 
 • Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie of portier, waarbij zij zich dienen te legitimeren. 
 • Bezoekers dienen zich aan de huisregels en aan de aanwijzingen van de medewerkers te houden. 
 • Bezoekers kunnen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van gevaarlijke of verboden voorwerpen. Voor bezoekers zijn lockers beschikbaar om de voorwerpen die zij niet mee het gebouw in mogen nemen in op te bergen. 
 • Bezoek dat deelname aan de controle weigert, of niet voldoet aan de aanwijzingen van medewerkers, kan de toegang worden ontzegd.
 • Bezoekers mogen geen tassen mee naar binnen nemen, tenzij medewerkers in een bepaald geval anders bepalen.

Printer Friendly, PDF & Email